Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА АКТА МЕДИКА, Град Севлиево - Услуги

КЛИНИКА АКТА МЕДИКА
Услуги

Услуги

Акушерство и гинекология 


д-р Димитър Ангелов
д-р Цеца Тотевска
д-р Николай Вичев
д-р Иван Ненков

Професионално подготвеният екип и модерната апаратура дават възможност за диагностика на заболявания на женската полова система и млечната жлеза. Проследява се бременността, работи се по програма “Майчино здравеопазване”. Преглеждат се пациентки и бременни с направления по НЗОК и свободен прием. Специализираните изследвания, водещи до качествена диагностика са следните:
- вагинален преглед с възможност за цитонамазка и микробиологично изследване
- ехография на малък таз и вагинална ехография
- ехомамография
- видеоколпоскопия
- лапароскопия

 

 

 

Алергология


д-р Галина Пенева
Съвременна диагностика и лечение на всички алергични заболявания при деца и възрастни. Алергологията съвместно с имунологията са две модерни направления в развитието на Диагностично-консултативния център. Извършва се тестуване за кожна чувствителност към алергени.

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

 

д-р Георги Михайлов

Професионална подготовка и снемане на анестезиологичен статус за извършване на оперативни интервенции, тестване към анестетици. Предварителната среща с анестезиологичния екип създава доверие и осигурява психологическия комфорт на пациента при предстоящата операция.

 

 

Вътрешни болести

 

д-р Ралица Ковачева

Предлага се диагностика и лечение на вътрешни заболявания в условията на извънболнична помощ, обсъжда се необходимостта от допълнителна консултация със съответния специалист. Лекарите са с разширена квалификация в областта на ехографските изследвания.

 

 

 

Гастроентерология

 

д-р Александър Даскалов

Прелага се ранна и качествена диагностика на заболявания на жлъчно – чернодробната и стомашно-чревната система. Извършват се следните високо специализирани изследвания:
- гастро и колоноскопия (с обща анестезия – без болка след кратък сън)
- ехография на коремни органи
- доплерехография на чернодробното кръвообращение
- биопсия за хеликобактер пилори
- биопсия за хистологично изследване
- маркери за хепатит В и С
- бърз уреазен тест
- диагностика на ехинококоза

 

 

 

Дерматовенерология

 

д-р М. Санкева

Диагностика на кожни заболявания, кожни лезии (бенки). Медикаментозно лечение и използване на съвременна апаратура за извършване на лечебно козметечни процедури.

 

 

 

Ендокринология

 

д-р Цанка Янкова
д-р Снежина Ковачева

Диагностика и професионално лечение на всички ендокринологични заболявания. Пациентите със захарен диабет се проследяват за гликимичен контрол (на кръвната захар) с изследване на гликиран хемоглобин, липиден статус и кръвно-захарен профил.Инсулино лечението е с протоколи по програми към НЗОК. Създаден е обучителен център за пациенти със захарен диабет и метаболитен синдром към лечебнотго заведение. В центъра се дискутират проблеми при затлъстяване и преддиабетни състояния. Извършва се ехография на щитовидна жлеза и корем. В клинична лаборатория са създадени възможности за изследвания на хормони и туморни маркери.

 

 

 

Имунология


д-р Светла Гечева

- автоантитела
- хуморален имунитет
- инфекциозни причинители
- хормонални изследвания
- туморни маркери
- клинично лабораторни изследвания

 

 

 

Кардиология

 

д-р Марияна Тодорова
д-р Лъчезар Смилов

Професионално подготвеният екип и модерната апаратура създават възможности за диагностика и лечение на социално значимите заболявания на сърдечно-съдовата система. Провеждат се следните високо специализирани изследвания:
- кардиоехография
- велоергометрия
- доплер кардио диагностика

 

 

Клинична лаборатория

 

доц. Ангел Петров

Клинична лаборатория е част от МБАЛ “Акта Медика” – ЕООД гр. Севлиево. Тя функционира от 01.07.2000 г. Клинична лаборатория е осигурена с условия, съоръжения, апаратура, пособия и консумативи, гарантиращи добра практика и безопасна среда. Tук се извършват различни видове анализи на кръв – биохимични, хематологични, хормонални, коагулационни, КГА, изследване на уринен анализ. Лабораторията участва в Национална система за външна оценка на качеството (НСВОК), с което се гарантира качество на извършените изследвания. Ежедневно тук се провежда и вътрелабораторен качествен контрол.

 

 

 

Неврология

 

д-р Диана Николова
д-р Лиляна Колева

Професионална консултация, диагностика и холистичен подход на лечение (акупунктура и акупресура) на различни неврологични заболявания. Възможност за насочване за:
- компютърна аксиална томография
- магнитно-резонансна томография
- електро-миография
- електро-енцефалография

 

 

 

Нефрология


д-р Тодор Бакърджиев

Консултация, диагнастика и лечение на заболявания на отделителната система и възможност за извършване на ултразвукова диагностика и Доплер.

 

 

 

Онкология

 

д-р Бонка Попова

Онколог с множество специализации в страната и чужбина. Високопрофесионални консултации и възможност за прилагане на най-съвременни методи на диагностика и лечение на всички онкологични заболявания.

 

 

 

Ортопедия и травматология

 


Началник ОТО: д-р Игнат Цанков
Лекари: доц. Ангел Ангелов
д-р Ивелин Костадинов
Старша сестра: Оксана Петкова

Ортопедо - травматологично отделение приема пациенти за лечение със заболявания на:
- таза и долния крайник
- раменния пояс и горния крайник

Акцент на дейността на отделението са артроскопските процедури в областта на скелетно – мускулната система.

 

 

 

Оториноларингология

 

д-р Маргарита Янкова

 

Офталмология

 

д-р Анелия Хаджицонева

 

 

 


Педиатрия


д-р Станка Калчева
д-р Искра Вичева
д-р Красимира Добрева
д-р Нелия Иванова

Малките пациенти и техните родители получават качествена помощ в сектор “Детско здравеопазване”.
Лекарите притежават и допълнителна квалификация в областта на детската гастроентерология , детската нефрология, пулмология. Съвременна ехографска техника дава възможност за извършване на трансфонтанелна ехография и абдоминална ехография.

 

 

 

Психиатрия

 

д-р Цанко Цанков

 

Пулмологияд-р Иво Станчев
Извършва се прецизна диагностика и терапевтични процедури относно заболяванията на дихателната система с възможност за извършване на бронхоскопия с биопсия и лаваж.

 

 

 

Ревматология и остеодензитометрия

 

д-р Николай Николов

 

 

 

Рентгенология


д-р Лиляна Атева
д-р Пламен Куликов

 

Рентгенологичната диагностика е част от сектор “Образна диагностика”. Модерната апаратура дава възможност за извършване на качествени рентгенологични изследвания на всички области на човешкото тяло. Интерпретацията от специалисти “Образна диагностика” позволява правилна диагноза и подпомага диагностичния процес при пациента. Извършване на всички видове конвенционални рентгенови изследвания.

 

 


Урология

Урология

 

 


Физиотерапия и рехабилитация


д-р Линка Господарска

Професионален и холистичен подход на диагностика и лечение на заболяванията на опорно-двигателния апарат, физикално лечение на дихателни заболявания, рехабилитация и довъзстановителни процедури при заболявания на нервната и сърдечно-съдовата система, кинезитерапия, лечебна физкултура и масаж.

 

 

 

Хирургия


д-р Кънчо Костадинов
д-р Ивайло Цветков

Предлага се диагностика на всички хирургични заболявания, насочване за оперативно лечение. Извършват се малки оперативни интервенции – хирургична обработка на рани, превръзки и сваляне на конци. Операции за отстраняване на кожни образувания – атероми, бенки и кожни лезии се извършват в операционната зала.Контакти

КЛИНИКА АКТА МЕДИКА

Град Севлиево, Община Севлиево, ул. Никола Петков 60
Телефон: 067534502
Интернет сайт: www.aktamedika.org

Галерия

Още Здравни заведения в Община Севлиево

КЛИНИКА АКТА МЕДИКА

КЛИНИКА АКТА МЕДИКА, Севлиево

От 2000 г до момента успешно се реализира модел за частно здравеопазване в клиника АКТА МЕДИКА Севлиево. Затворен цикъл на обслужване. Пациентите имат възможност под един покрив за максимално кратко в