Регистър на здравеопазването

качествени медицински услуги стара загора | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "качествени медицински услуги стара загора"

качествени медицински услуги стара загора | Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА, Стара Загора

ДМСГД, Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, в което се предоставят висококвалифицирани медицински и социални услуги, обхващащи децата в медико-социален риск. ДМСГД, Стара Загора е отворен т