Регистър на здравеопазването

кабинет по рехабилитация плевен | Регистър на здравеопазването

кабинет по рехабилитация плевен | Регистър на здравеопазването

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис