Регистър на здравеопазването

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Град Габрово

служба по трудова медицина икономикс

служба по трудова медицина икономикс, стм икономкис

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Информация

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Служба по трудова медицина - ИКОНОМИКС е създадена през 2001 година.

 

Пререгистирана през 2008 година на основание Удостоверение № 45-1/10.04.2008 година, издадено от Министерство на здравеопазването, за извършване на дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват.

 

СТМ Икономикс е партньор на работодателите и Органите по безопасност и здраве при работа, консултант в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ 124/1997г., 2007 г. изм. и доп. /

 

СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала.

 

Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

 

Друго направление в дейността на Икономикс са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово - правно регламентирани документи.

 

Висококвалифицираните специалистите на СTM Икономикс ще Ви подпомогнат при създаване и поддържане на фирмена политика по здравословни и безопасни условия на труд.

 

Екипът от професионалисти с богат опит в областта на трудовата медицина работи за просперитета на Вашата фирма.

 

КОНТАКТИ

Офис София
ул. Твърдишки проход 27, ет. 1
mobile - 0878979799, 0878979016
mail - office.sofia@ikonomiks.com


Офис Варна
ул. Цани Гинчев 24, ет. 1
mobile - 0878979799, 0885979799
mail - office.varna@ikonomiks.com


Офис Габрово
Бизнес Център Магура
ул. Юрий Венелин 18, ет. 4
phone/fax - 066866555
mobile - 0878979004, 0878979043
mail - office.gabrovo@ikonomiks.com


Офис Севлиево
ул. Стефан Пешев 101 А, ет. 1
phone/fax - 067583000
mobile - 0878979019
mail - office.sevlievo@ikonomiks.com

 

Контакти

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Град Габрово, Община Габрово, ул. Юрий Венелин 18, ет. 4, Бизнес център Магура
Телефон: 066866555
GSM: 0878979004, 0878979043
Интернет сайт: www.ikonomiks.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Габрово