Регистър на здравеопазването

здравно заведение павликени | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "здравно заведение павликени"

здравно заведение павликени | Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД, Павликени

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени ЕООД осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение