Регистър на здравеопазването

здравно заведение благоевград | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "здравно заведение благоевград"

здравно заведение благоевград | Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението. Лечебното заве