Регистър на здравеопазването

Д-Р ПЕТРОВИ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ООД, Град Разград

апмп доктор петрови разград

апмп доктор петрови разград, доктор петров и доктор петрова разград, доктор петров разград, доктор петрова разград, лекар на годината за разградска област, медицинска помощ доктор петрови разград, общопрактикуващ лекар разград, общопрактикуващи лекари за разград, приз семеен лекар за доктор петров, семеен лекар на 2014 година

Д-Р ПЕТРОВИ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ООД
Информация

Д-Р ПЕТРОВИ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ООД

 

Д-Р ПЕТРОВИ - АПМП - ГП ООД  е със седалище Разград, ул. Бели Лом 56, вх.А, ет.1.

 

Здравно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ.

 

Разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.

 

Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност, които се грижат за здравето на своите пациенти:

 


Д-р Йорданка Иванова Петрова - общопрактикуващ лекар


Д-р Красимир Петров Петров - общопрактикуващ лекар

 

В кабинета на Д-Р ПЕТРОВИ се извършват редица медицински дейности, включително профилактични прегледи и манипулации, домашни грижи и помощ на болни, предписване на лекарства, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство. Предписват се лабораторни и други видове изследвания.

 

Д-Р ПЕТРОВИ - АПМП - ГП ООД, Разград насочва пациенти за консултативна и болнична помощ.

 

През 2014 година Д-р Красимир Петров от Разград бе отличен с приза - „Семеен лекар на 2014 година“. Наградата му бе връчена по време на Четвъртия национален конгрес по обща медицина с международно участие, който се организира от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

 

Това отличие е второто за д-р Петров, който през 2006 година получи приза на Българския лекарски съюз - „Лекар на годината“ за Разградска област".

 

Д-р Йорданка Петрова и Д-р Красимир Петров се стремят да осигурят на своите пациенти висококачествено лечение и профилактика, основани на взаимно доверие и отговорност.

 

 

Контакти

Хотел Родопска къща

GSM: 084660989

Галерия

Още Здравни заведения в Община Разград