Регистър на здравеопазването

д р николай томов болчев | Регистър на здравеопазването

д р николай томов болчев | Регистър на здравеопазването

Регистър на здравеопазването

Д-Р НИКОЛАЙ БОЛЧЕВ - АИППМП, Антон

Д-Р НИКОЛАЙ ТОМОВ БОЛЧЕВ е общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в сало Ан