Регистър на здравеопазването

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЦЕРОВА КОРИЯ, Село Церова кория

болница церова кория

болница церова кория, водещо лечебно заведение церова кория, добра медицинска практика церова кория, държавна болница церова кория, държавна психиатрична болница, лечение на психични заболявания церова кория, психиатрична болница церова кория, психиатрично лечебно заведение церова кория, психосоциална рехабилитация церова кория, церова кория

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЦЕРОВА КОРИЯ
Информация

Информация

 

 

 

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, Церова кория е водещо лечебно заведение в Северна България за профилактика, диагностика и цялостно лечение на пациенти с психични заболявания в област Велико Търново.


Осъществява дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.


Дейността се извършва в съответствие със Закона за лечебните заведения и болницата притежава необходимата акредитация.


Спазват се правилата за добра медицинска практика, всички стандарти за лечение, правилата на професионалната тайна и правата на човека.


ПСИХИАТРИЧНАТА БОЛНИЦА в село Церова кория заема важно място в структурата на здравеопазната система на регион Велико Търново, подходяща за едновременното прилагане на краткосрочно и продължително лечение.


Осъществява следните дейности :

 

 • Диагностика и лечение на психично болни

 

 • Психосоциална рехабилитация

 

 • Психопрофилактика и промоция на психично здраве

 

 • Съдебно-психиатрична и трудова експертиза

 

 • Лечебният процес се осъществява в четири отделения за лечение на психични заболявания, профилирани в зависимост от тежестта на лекуваните симптоми.

 

Предлагат се следните програми от грижи:

 

 • Овладяване на шизофренен епизод

 

 • Овладяване на депресивен и маниен епизод

 

 • Овладяване на епизод на обърканост

 

 • Овладяване на абстиненция

 

 • Психосоциална рехабилитация във фаза на стабилизиране

 

 • Дългосрочна програма за лечение на зависимости

 

 • Насочване на пациенти за лечение се извършва по планов път от специалисти психиатри в доболничната мрежа и от лични лекари.

 

Прием в условията на спешност се осъществява по всяко време на денонощието за всички случаи на животозастрашаващи психиатрични състояния.

 

За пациентите полага грижи компетентен екип с отлична професионална квалификация, включващ лекари, медицински сестри, психолог, терапевт по рехабилитация, социален работник и санитари.


Леснодостъпният терен и добре развитата комуникационна система дават възможност за срочна хоспитализация и улеснен контакт на пациентите с техните близки.


Основен приоритет на ПСИХИАТРИЧНАТА БОЛНИЦА в село Церова кория, са рехабилитационните и лечебни програми, които допълват психиатричните грижи за пациентите.

 

 

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - Церова кория

Контакти

Къща Маджарови

Село Церова кория, Община Велико Търново, Ул.\"Цар Асен I\"№15
Телефон: 061262419, 061262514
Интернет сайт: dpb-zcoria.org

Галерия

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЦЕРОВА КОРИЯ
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЦЕРОВА КОРИЯ
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЦЕРОВА КОРИЯ
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЦЕРОВА КОРИЯ

Още Здравни заведения в Община Велико Търново

Регистър на здравеопазването

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев, Велико Търново

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев е със седалище град Велко Търново, бул. България №33 А. Денталният център предоставя на своите пациенти, пълна гама стоматологични и зъботехнически ус

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, Велико Търново

Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново ЕООД е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Централна и Североизточна

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА, Вонеща вода

СБРФРМ Димина се намира в село Вонеща вода, отстоящо на около 28 км. от град Велико Търново по пътя за Нова и Стара Загора и на 20 км. източно от град Трявна. Разположено по северните склон