Регистър на здравеопазването

достъпна стационарна и консултативна помощ | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "достъпна стационарна и консултативна помощ"

достъпна стационарна и консултативна помощ | Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя