Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН, Град Шумен

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН

Дома за медико - социални грижи за деца - Шумен е открит през 1935 година първоначално като детска ясла.

 

Институцията е създадена, за да оказва медицинска и социална помощ на деца в кърмаческа и ранна детска възраст, със здравословни проблеми и на болни и бедни родители. От 1948 година се води като Дом майка и дете и е приспособен за отглеждане на петдесет деца.

 

През 1970 година отваря врати новопостроена сграда, пригодена за нуждите му, където е създадена първата боксова система за отглеждане и лечение на кърмачета. Преименувана през 2000 година в Дом за медико - социални грижи за деца, където се намира и сега.

 

Домът разполага със застроена площ от 775 кв. м, разпределена на четири етажа, където са - отделението за хронично болни деца, жилищения блок, приемно - карантинното отделение със сектор Малформации, зала по релационна психомоторика, рехабилитационния център и дневения център. В сутерен се помещават кухненския и пераления сектор.

 

Домът за медико - социални грижи за деца разполага със сто и осемдесет легла и 132 души персонал. Полага грижи за дечица с физически и умствени проблеми. Защитата на живота и здравето на тези деца, е била и си остава основна цел на институцията през всичките тези години.

 

През 2003 година във връзка с приемането на новия Семеен кодекс настъпват промени в дейността на дома. Разкрит е дневен център, който представлява алтернативна медицинска услуга и предлага ранна диагностика и комплексна многостранна медико - психологическа рехабилитация на деца, живеещи в семейна среда.

 

Дневният център в дома обслужва деца от града с психо - неврологични заболявания, при условията на дневен стационар и амбулаторна рехабилитация. От 2005 година центърът е разширен с още две групи за деца със сърдечни, зрителни, слухови и логопедични проблеми.

 


Дома за медико - социални грижи за деца - Шумен работи от много години по Програма медико - социални грижи за деца в неравностойно положение.

 

Контакти

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН

Град Шумен, Община Шумен, ул. Жечко Спиридонов 4
Телефон: 054800320
Интернет сайт: www.dmsgd-sh.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ