Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН, Град Шумен

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН

Дома за медико - социални грижи за деца - Шумен е открит през 1935 година първоначално като детска ясла.

 

Институцията е създадена, за да оказва медицинска и социална помощ на деца в кърмаческа и ранна детска възраст, със здравословни проблеми и на болни и бедни родители. От 1948 година се води като Дом майка и дете и е приспособен за отглеждане на петдесет деца.

 

През 1970 година отваря врати новопостроена сграда, пригодена за нуждите му, където е създадена първата боксова система за отглеждане и лечение на кърмачета. Преименувана през 2000 година в Дом за медико - социални грижи за деца, където се намира и сега.

 

Домът разполага със застроена площ от 775 кв. м, разпределена на четири етажа, където са - отделението за хронично болни деца, жилищения блок, приемно - карантинното отделение със сектор Малформации, зала по релационна психомоторика, рехабилитационния център и дневения център. В сутерен се помещават кухненския и пераления сектор.

 

Домът за медико - социални грижи за деца разполага със сто и осемдесет легла и 132 души персонал. Полага грижи за дечица с физически и умствени проблеми. Защитата на живота и здравето на тези деца, е била и си остава основна цел на институцията през всичките тези години.

 

През 2003 година във връзка с приемането на новия Семеен кодекс настъпват промени в дейността на дома. Разкрит е дневен център, който представлява алтернативна медицинска услуга и предлага ранна диагностика и комплексна многостранна медико - психологическа рехабилитация на деца, живеещи в семейна среда.

 

Дневният център в дома обслужва деца от града с психо - неврологични заболявания, при условията на дневен стационар и амбулаторна рехабилитация. От 2005 година центърът е разширен с още две групи за деца със сърдечни, зрителни, слухови и логопедични проблеми.

 


Дома за медико - социални грижи за деца - Шумен работи от много години по Програма медико - социални грижи за деца в неравностойно положение.

 

Контакти

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ШУМЕН

Град Шумен, Община Шумен, ул. Жечко Спиридонов 4
Телефон: 054800320
Интернет сайт: www.dmsgd-sh.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

Още Здравни заведения в Община Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ