Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ТЪРГОВИЩЕ, Град Търговище

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ТЪРГОВИЩЕ
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ТЪРГОВИЩЕ

Дома за медико - социални грижи за деца - Търговище полага грижи за деца с физически и умствени проблеми. Отглеждат се деца от 0 до 7 години с различни вродени и придобити здравословни проблеми.


Дома за медико - социални грижи за деца - Търговище предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико - социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.


В домът в Търговище са настанени седем деца. Шест от тях са в регистър за осиновяване, а едно е в процедура по международно осиновяване.


За всяко едно дете в Дома има изготвен план за социална работа, в който са заложени различни варианти за извеждане от Дома, подредени по приоритет.


Към Дома за медико - социални грижи за деца - Търговище работи и Дневен център за деца със здравословни проблеми, които имат семейства. Три деца посещават почасово дневния център за рехабилитация. За тях се грижат квалифицирани специалисти като педиатри, рехабилитатори и други.


Екипът от медицинските и други специалисти в дома създават условия и прилагат индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.


Домът е един от осемте в българия по пилотен проект на Министерство на здравеопазването "посока семейство".

 

Контакти

Къща Морско сияние

Телефон: 060165623, 060167378

Галерия

Още Здравни заведения в Град Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

Още Здравни заведения в Община Търговище

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД, Търговище

ИППДП Д-р Ваня Панайотова е специализиран дентален кабинет в град Търговище. Д-р Ваня Панайотова е дентален специалист, в чийто кабинет се извършват услугите: Профилактика – премахване н

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.