Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СЛИВЕН, Град Сливен

алтернативна почасова услуга и дневна грижа

алтернативна почасова услуга и дневна грижа, грижи за деца с хронични заболявания сливен, диагностични и лечебни услуги сливен, дмсгд, дмсгд сливен, дневен център за деца с увреждания сливен, дневен център за деца сливен, дом за деца с жилищен и медицински блок сливен, дом за медико социални грижи за деца, екипи от квалифицирани специалисти сливен, психотерапевтични и образователни услуги сливен, рехабилитационни и социални услуги сливен, сливен

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СЛИВЕН
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СЛИВЕН

 

 

 

 

 

 

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СЛИВЕН е лечебно заведение на бюджетна издръжка за специфичните функции, които изпълнява под прякото ръководство на Министерството на здравеопазването на Република България.

 

ДОМЪТ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СЛИВЕН е с капацитет за настаняване на шестдесет плюс пет деца от 0 до три години. Повечето от тях освен в социален риск са и с медицински проблеми /недоносени, с вродени малформации, хронични заболявания/.

 

Своята дейност Домът осъществява според правилата за добра медицинска практика и при спазване на професионална тайна.


Мисията на ДОМЪТ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СЛИВЕН е да обхване, приеме и чрез своите специалисти да приложи съвремените методи на обгрижване, лечение и рехабилитация на всички деца в неравностойно състояние нуждаещи се от това чрез :

 

  • Продължително медицинско наблюдение, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания и/или медико - социални проблеми.

 

  • Отглеждане, възпитание и обучение.

 

  • Подготовка за интеграция в обществото, чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейството.

 

  • Работа с родителите на децата.

 

  • Подготовка за осиновяване.


В своята работа екипа от медицински и други специалисти в дома създават условия за прилагане на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.


В ДОМЪТ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СЛИВЕН са обособени жилищен и медицински блок.

 

С децата работят мултидисциплинарни екипи от различни специалисти - лекар, психолог, рехабилитатор, възпитател, медицинска сестра и детегледачка.


Функционира и Дневен център за деца от 0 до седем години, с увреждания на опорно - двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения.

 

Осигурява алтернативна почасова услуга и дневна грижа, които са безплатни за всички деца насочени с направление от Дирекция Социално подпомагане, Отдела за закрила на детето по местоживеене.

 

Дневеният център има за цел да предостави на нуждаещите се деца комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности.

 

В дългосрочен аспект, целта е социализация и интеграция на децата с увреждане в обществото /постъпване в детска ясла, детска градина/.

 

Контакти

Хотел Валентино

Град Сливен, Община Сливен, няма посочен адрес
Телефон: 044667328, 044667247
Интернет сайт: dmsgd-sliven.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен, Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински АД е със седалище град Сливен, бул. Хр. Ботев № 1. Наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазван

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АМБРОАЗ ПАРЕ ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АМБРОАЗ ПАРЕ ООД, Сливен

СХБАЛ Амброаз Паре, Сливен е медицинско заведение за хирургично лечение на пациенти, страдащи от състояния, изискващи оперативно лечение. Хирургичните операции, които се извършват в С

Регистър на здравеопазването

Терамедикс - ГППИМП ООД, Сливен

Терамедикс - ГППИМП ООД е със седалище град Сливен, ул. Хр. Ботев 2А, ДКЦ - 1. Здравното заведение е посветило работа си на своите пациенти и техните нужди. Разполага с екип, от висо

Още Здравни заведения в Община Сливен

СМДЛ БОДИЛАБ ЕООД

СМДЛ БОДИЛАБ ЕООД, Сливен

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Бодилаб ЕООД е медицинска лаборатория, намираща се в град Сливен и е първата частна лаборатория на територията на града. В лаборатория Бо

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен, Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински АД е със седалище град Сливен, бул. Хр. Ботев № 1. Наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазван