Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РУСЕ, Град Русе

дом за медико социални грижи

дом за медико социални грижи

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РУСЕ
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РУСЕ

 

ДОМЪТ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РУСЕ е с дългогодишна история. Създаден през 1981 година, осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения и с други ведомства, организации и институции, според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, критериите и стандартите за социални услуги за деца.

 

В сътрудничество с ОА Милосърдие, от 2002 година /с малко прекъсване/ до настоящия момент ДМСГД - Русе участва като партньор в програмата Внучето на баба, чиято основна цел е създаването на привилегирована връзка дете - възрастен за компенсиране на умствения и емоционалния дефицит и повишаване равнището на психомоторно развитие на деца, лишени от родителска грижа.


През 1983 година ДМСГД - Русе поставя началото на заниманията по плуване и гмуркане с кърмачета за комплексна профилактика на деца в кърмаческия сектор на ФО.

 

От 2000 година разработва и въвежда собствена методика на занимания по плуване на деца с трайни неврологични увреждания, като елемент от индивидуалната им рехабилитационна програма. Резултатите показват снижаване на заболеваемостта и по - добро физическо и психомоторно развитие.


От 2003 година ДМСГД - Русе предлага нов вид услуга - Седмични и Дневни грижи, алтернатива на досегашното институционално отглеждане и с цел - превенция на изоставянето на деца в риск.

 

От 2005 година работи по програма за развитие, която е насочена към намаляване броя и подобряване благосъстоянието на децата чрез разширяване на кръга на предлаганите социални услуги, като ефективни алтернативи на институционалната грижа в пълно съответствие както с приоритетите на Националната политика, така и с препоръките на ЕК, като страна-член на ЕС.


ДМСГД И ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР КЪМ НЕГО ПРЕДЛАГАТ :


Своевременна и висококвалифицирана диагностика, лечение и рехабилитация на заболяванията:

 

 • Диагностика на остро или обострено хронично заболяване 
 • Съставяне на лечебно-диагностичен план - необходими изследвания, медикаментозно лечение 
 • При необходимост - физиотерапевтични и рехабилитационни процедури.


Консултативна дейност :

 

 • Съдействие за осъществяване на консултации със специалисти по профила на диагностицираното заболяване - когато това е необходимо.


Профилактична дейност :

 

 • Осъществяване на профилактични прегледи за контрол на здравословното състояние и установяване на необходимост от диспансерно наблюдение 
 • Извършване на процедури за профилактика на чести респираторни заболявания или обостряне на хронични такива 
 • Кинезитерапевтични и рехабилитационни процедури на деца с установен двигателен дефицит за предотвратяване развитието на инактивитетни контрактури и патологични пози. 
 • Диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие на деца - извършва се от мултидисциплинарен екип.

 

ЕЕГ - диагностика - за деца с различни заболявания на ЦНС, насочени от ОПЛ от град Русе и областта.

 

Психо - педагогически интервенции - сензо-моторно обучение, поведенческа и игрова терапия, релационна психомоторика, предречева и логопедична терапия 

 

Плуване


Обучение на родители за работа в домашни условия


Психологическо консултиране на родители

 

Социални услуги предлагани в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР на ДМСГД - Русе :

 

 • Дневни грижи - за деца, отглеждани в семейна среда, с хронични заболявания и медико - социални проблеми, нуждаещи се от ежедневна специализирана грижа. С направление от О”ЗД” на Д”СП” с капацитет 80 места, шест от които Група за деца от предучилищна възраст с тежка степен на увреждане. 
 • Седмична грижа - с направление от О”ЗД” на Д”СП” - град Русе - обособяване в самостоятелна група към Дневен център. Услугата е дългосрочна до шест месеца.


Диагностика, консултация и почасова рехабилитация :

 

 • медицинска диагностика и консултация - специализирани консултации, прегледи и лечение на нуждаещите се деца 
 • при необходимост - насочване към профилни специалисти 
 • физиотерапия и кинезитерапия - за деца със заболявания на дихателната, нервната, опорно - двигателната и други системи.

 

 

Контакти

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РУСЕ

Град Русе, Община Русе, ул. Никола Вапцаров 20
Телефон: 082861139, 082860071, 082861140
Email: dmsgd@abv.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Русе

КЛИНИКА ДУКОВИ

КЛИНИКА ДУКОВИ, Русе

КЛИНИКА ДУКОВИ е дентална клиника със седалище град Русе. Разполага с три офиса в град Русе, ул. Симеон Велики 18, ул. Петко Д. Петков 9А и град Разград, ул. Странджа 9.  

Регистър на здравеопазването

АИСДМП - Д-Р КАСЪРОВА, Русе

АИСДМП - Д-Р КАСЪРОВА развива своята дейност в град Русе, ул. Воден 1, бл. Транстрой. Телефон за контакт - 0888818389. Д-р Румяна Касърова е специалист по кожни и венерически болести,

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР, Русе

Кардиологична болница Медика Кор е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за обширен регион от Централна Северна и Североизточна България. Дейността н

Още Здравни заведения в Община Русе

КЛИНИКА ДУКОВИ

КЛИНИКА ДУКОВИ, Русе

КЛИНИКА ДУКОВИ е дентална клиника със седалище град Русе. Разполага с три офиса в град Русе, ул. Симеон Велики 18, ул. Петко Д. Петков 9А и град Разград, ул. Странджа 9.