Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РАЗГРАД, Град Разград

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РАЗГРАД
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - РАЗГРАД

Дом за медико - социални грижи за деца - Разград е с капацитет сто места.

 

Предоставя медико - социални грижи на деца от 0 до три годишна възраст – превенция, рехабилитация, лечение и специфични грижи за деца с повишен медицински и социален риск.

 

Домът за медико - социални грижи за деца - Разград осигурява качествена грижа за деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности.

 

Предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, профилактика, рехабилитация на децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико - социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.

 

В разкритият център за рехабилитация за деца до седем годишна възраст се провежда раздвижване, масаж, гимнастика и други чрез кинезитерапевтични и физиопрофилактични методи за подобряване на двигателната активност на децата.

 

Домът за медико - социални грижи за деца - Разград извършва дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на децата.


ДМСГД - Разград разполага със следните обособени структурни единици - жилищен блок, медицински блок и административно - стопански блок.

 

Жилищният блок разполага със спални помещения, помещения за хранене, помещения за игри и бодърстване на децата, помещения за контакт на децата с родители, осиновяващи и близки хора. Помещенията на децата са съобразени с тяхната възраст, здравословно състояние и необходимости. В жилищния блок работят мултидисциплинарни екипи.


Медицинският блок разполага с отделения и сектори.
Диагностичното - лечебно звено се ръководени от лекар със специалност - детски болести. Включва медицински и немедицински специалисти и помощен персонал, който полага грижи за децата в дома.

 

Екипът от медицинските и други специалисти в дома създават условия и прилагат индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

 

Контакти

Къща Орешака

Град Разград, Община Разград, Ул. Стара планина 165 А
Телефон: 084662301, 084662302, 084662297

Галерия

Още Здравни заведения в Община Разград