Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ПЛЕВЕН, Град Плевен

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ПЛЕВЕН
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ПЛЕВЕН

Домът за медико - социални грижи за деца - Плевен осигурява качествена грижа на деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности.

 

Предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико - социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.

 

В домът се отглеждат здрави деца от 0 до три години и деца от три до седем години с увреждания и със специални нужди - с неврологични, ендокринологични, с вродени малформации.

 

Има и деца на възраст от седем до седемнадесетгодишна възраст, нуждещи се от медицинска грижа, която не може да им се окаже на друго място.

 

Близо деветдесет децата, живеят в дома, като 80% от тях са с увреждания и се нуждаят от медицинска грижа.


Менюто на децата в ДМСГД - Плевен се прави от специално обучена старша сестра, която е ръководител на кухненския блок в дома. Д-р Цветан Димитров - диетолог от РЗИ, одобрява менютата с цел рационалното хранене на децата. Така те получават едно точно изчислено калорийно меню.

 

В дома е създадено Училище за деца със специални нужди и в него учат петнадесет деца. Изградени са и пет ателиета за индивидуални занимания с децата, които се водят от двама специални учители.

 

В сградата на ДМСГД - Плевен са извършени частични ремонти, подменена е дограмата на някои от помещенията, в които живеят и играят децата от дома. Сградата е газифицирана и е оборудвана с видеокамери за наблюдение.

 

Контакти

Хотел Одеон

Град Плевен, Община Плевен, ул. Отец Паисий 40
Телефон: 064822852

Галерия

Още Здравни заведения в Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България. Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най -

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис

Още Здравни заведения в Община Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи