Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЗЛАТИЦА, Град Златица

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЗЛАТИЦА
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЗЛАТИЦА

Домът за медико - социални грижи за деца - Златица е медико - социално заведение за предикция, превенция и промоция на физическо и психически здраве на деца от ранна детска възраст с медицински и социален риск.

 

Отворен тип детско заведение, обединяващо дейноста на социален дом и детско здравно заведение. осъществява дейноста си според правилата на добрата медицинска практика и стандартите за лечение, при спазване на професионалната тайна и етичния кодекс за детето.

 

Мисията на Домът за медико - социални грижи за деца - Златица е да обхване, приеме и чрез своите специалисти да приложи съвремените методи на обгрижване, лечение и рехабилитация на всички деца в неравностойно състояние нуждаещи се от това чрез :

 

  • Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.
  • Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.
  • Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.
  • Отглеждане, възпитание и обучение.
  • Подготовка за интеграция в обществото, чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейството
  • Подготовка за осиновяване.


В своята работа екипа от медицински и други специалисти в дома създават условия за прилагане на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

 

Контакти

Къща Георгиеви

Град Златица, Община Златица, с. Медвен
Телефон: 072860016
Факс: 072860016
Интернет сайт: dmsgd-zlatitsa.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Златица