Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ДОБРИЧ, Град Добрич

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ДОБРИЧ
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ДОБРИЧ

 

Домът за медико - социални грижи за деца се намира в град Добрич.

 

Устройството и дейността на ДМСГД е уредено по чл.5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и правилника за устройството и дейността на домовете за медико -социални грижи, издадени от Министерство на здравеопазването.

 

ДМСГД е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфични функции.

 

ДМСГД осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.

 

ДМСГД осъществява дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на децата.

 

ДМСГД е лечебно заведение за профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца до три годишна възраст с хронични заболявния или с медико - социални проблеми.

 

Подготвя децата за осиновяване или връщане в семейство.


Дневен център за деца с увреждания функционира в Дома за медико - социални грижи за деца в град Добрич. Той е създаден в подкрепа на деца със затруднения и техните семейства.

 

В центъра работи екип от дома, като там се предлагат психологически, логопедични, здравни и медицински услуги. Те са ориентирани не само към децата от ДМСГД, но и към преминали през институцията и върнали се при родителите си или деца със специални нужди, които никога не са били в дом, но на тях и близките им е необходима помощ.

 

Дневният център се финансира от бюджета на ДМСГД. Това е една от стъпките за деинституционализация.

 

Екип от специалисти на организацията прилага метод на интензивно общуване, като в сесиите са включени осем деца и вече има конкретни резултати в тяхното развитие.

 

Специфичното при този метод е, че детето само инициира общуване, чрез физически контакт и игра. Обмисля се как да се разшири възможността за срещи на децата с биологичните им родители, да се постигне по - голям контакт между тях, извън рамките на определеното време за свиждане.

 

Крайната цел е децата от дома, с подобрено състояние да се върнат в семействата си, като в Дневния център ще им помагат за тези стъпки.

 

В детския дом в Добрич в момента има 75 деца, 14 от тях целева група по проекта - с увреждания, навършили 3 години.

 

Oтглеждат се и деца над 8-годишна възраст с различни затруднения. Те ще останат до създаването на новите социални услуги, за да им се спестят мъките по местене от дом в дом.

 

Контакти

Хотел Мария Ревас

Град Добрич, Община Добрич-град, кв. Фрегата
Телефон: 058603776, 058602459

Галерия

Още Здравни заведения в Град Добрич

Още Здравни заведения в Община Добрич-град

Регистър на здравеопазването

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА, Добрич

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА се намира в град Добрич, бул. 25-ти септември 19, вх. Б, партер. Предлага пълната гама стоматологични услуги, както и осъществяване на първична медицинска