Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВРАЦА, Град Враца

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВРАЦА
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВРАЦА


Домът за медико - социални грижи за деца - Враца осигурява качествена грижа за деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности.

 

Предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико - социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.


ДМСГД - Враца осъществява следните дейности :

 

  • Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми.
  • Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми.
  • Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми.
  • Отглеждане, възпитание и обучение.
  • Подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство.
  • Подготовка за осиновяване.


Дома за медико - социални грижи за деца - Враца извършва дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на децата.


ДМСГД - Враца разполага със следните обособени структурни единици - жилищен блок, медицински блок и административно - стопански блок.


Жилищният блок разполага със спални помещения, помещения за хранене, помещения за игри и бодърстване на децата, помещения за контакт на децата с родители, осиновяващи и близки хора. Помещенията на децата са съобразени с тяхната възраст, здравословно състояние и необходимости. В жилищния блок работят мултидисциплинарни екипи.


Медицинският блок разполага с отделения и сектори. Диагностично - лечебно звено се ръководени от лекар със специалност - детски болести. Включва медицински и немедицински специалисти и помощен персонал, който полага грижи за децата в дома.

 

Екипът от медицинските и други специалисти в дома създават условия и прилагат индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

 

Контакти

Семеен хотел Пристан в планината

Град Враца, Община Враца, Село Шилковци, община
Телефон: 092625365
Факс: 092665466

Галерия

Още Здравни заведения в Град Враца

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Враца

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделе

Още Здравни заведения в Община Враца

Регистър на здравеопазването

ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА ЕООД, Враца

Първа частна МБАЛ - Враца е открита през 2007 година. Болницата е акредитирана от МЗ с пет звезди за пет години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травм

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Враца

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделе