Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - БЛАГОЕВГРАД, Град Благоевград

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - БЛАГОЕВГРАД
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - БЛАГОЕВГРАД

Домът за медико - социални грижи в Благоевград съществува от тридесет и пет години и е единственият в Югозападна България, където са настанени и се отглеждат деца с тежки увреждания.

 

Медико - социално заведение за предикция, превенция и промоция на физическо и психически здраве на деца от ранна детска възраст с медицински и социален риск.

 

В заведението са настанени четиридесет и пет деца до тригодишна възраст.

 

Домът е с капацитет сто места за деца, за които полага грижи екип от висококвалифицирани специалисти в областта на медицината и социалната дейност.

 

Домът за медико - социални грижи в Благоевград е единствените в целия регион, които поемаме и се грижи за деца от 0 до три години.

 

Освен деца с увреждания, в Дома в Благоевград са настанени и такива, чиито родители са ги изоставили или са в невъзможност да се грижат за тях.

 

Към момента в дома са приети двадесет и едно деца, двадесет и шест са изписани. Девет деца са настанени в приемни семейства, седем са осиновени, седем са реинтегрирани в биологичните семейства, което е показателно, че децата получавата съответните временни грижи в дома.

 

Домът за медико - социални грижи за деца - Благоевград се стреми да обхване, приеме и чрез своите специалисти да приложи съвремените методи на обгрижване, лечение и рехабилитация на всички деца в неравностойно положение, дарявайки ги с много внимание и обич.

 

Контакти

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - БЛАГОЕВГРАД

Телефон: 073880741
Email: dombl@abv.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо

Още Здравни заведения в Община Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо