Регистър на здравеопазването

Диагностично консултативен център 1 - Панагюрище

диагностично консултативен център панагюрище

диагностично консултативен център панагюрище, дкц 1 панагюрище, достъпна извънболнична медицинска помощ, извънболнична медицинска помощ панагюрище, качествена диагностика панагюрище, качествени здравни услуги панагюрище, консултации и изследвания панагюрище, медицински консултации панагюрище, медицински услуги панагюрище, панагюрище, профилактика на различни заболявания

Диагностично консултативен център 1 - Панагюрище
Информация

Информация

Диагностично консултативен център I - Панагюрище е здравно заведение със седалище град Панагюрище, ул. Д-р Лонг № 3.

 

Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ.

 

ДКЦ I - Панагюрище се стреми да поддържа ефективна комуникация с високотехнологични болници, както и индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент.

 

Медицинският център разполага с лекари специалисти и кабинети по:

 

 • Вътрешни болести

 

 • Нервни болести

 

 • Детски болести

 

 • Ортопедо-травматология

 

 • Очни болести

 

 • Кожни болести

 

 • Кардиология

 

 • Физиотерапия и рехабилитация

 

 • Акушерство и гинекология

 

 • Нефрология

 

 • Неврохирургия

 

 • Урология

 

 • Рентгенология


ДКЦ I - Панагюрище обслужва населението на Община Панагюрище и Община Стрелча. Извършва диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по различни медицински специалности.

 

В здравното заведение работи екип от квалифицирани специалисти, професионалисти в различни области на медицината, предоставящи качествена диагностика и профилактика на различни заболявания.

 

Медицинският център предоставя на пациентите пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.

 

Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти.

 

В центъра се осъществяват всички видове амбулаторни прегледи на здравноосигурени лица по съответните специалности, а също така и прегледи по желание на пациентите.

 

Правят се всички видове рентгенови снимки, скенер, както и ехография на вътрешни органи. Извършват се малки хирургични операции.

 

Издават се медицински документи, болнични листове за временна нетрудоспособност, протоколи за ТЕЛК, медицински свидетелства за брак, за шофьори, свидетелства пред съда.

 

ДКЦ I - Панагюрище ЕООД разполага с клинична лаборатория и отделение по образна диагностика.

Контакти

Диагностично консултативен център 1 - Панагюрище

Град Панагюрище, Община Панагюрище, м. Конски дол
Телефон: 035762195
GSM: 0878392232

Още Здравни заведения в Община Панагюрище

Регистър на здравеопазването

СМТЛ - КРОСНИ ЕООД, Панагюрище

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ КРОСНИ е със седалище град Панагюрище, ул. Петко Белоконски 6А. Лабораторията е оборудвана с нова, модерна техника и апаратура на водещи св