Регистър на здравеопазването

Диагностично-консултативен център 1 - Панагюрище

диагностичен център панагюрище

диагностичен център панагюрище, диагностично консултативен център панагюрище, дкц 1 панагюрище, добри лекари панагюрище, добри медицински специалисти панагюрище, добро лечебно заведение панагюрище, достъпна извънболнична медицинска помощ, здравно заведение панагюрище, извънболнична медицинска помощ панагюрище, качествена диагностика панагюрище, качествени здравни услуги панагюрище, квалифицирана медицинска помощ панагюрище, квалифицирани медицински специалисти панагюрище, компетентни медицински специалисти панагюрище, консултации и изследвания панагюрище, лечебно заведение панагюрище, медицински консултации панагюрище, медицински услуги панагюрище, панагюрище, предпочитано здравно заведение панагюрище, препоръчано здравно заведение панагюрище, профилактика и лечение панагюрище, профилактика на различни заболявания

Диагностично-консултативен център 1 - Панагюрище
Информация

Информация

Диагностично-консултативен център I - Панагюрище

 

Диагностично-консултативен център I е здравно заведение със седалище град Панагюрище, ул. Д-р Лонг № 3.

 

Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ.

 

ДКЦ I - Панагюрище се стреми да поддържа ефективна комуникация с високотехнологични болници, както и индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент.

 

Медицинският център разполага с лекари специалисти и кабинети по:

 

 • Вътрешни болести

 

 • Нервни болести

 

 • Детски болести

 

 • Ортопедо-травматология

 

 • Очни болести

 

 • Кожни болести

 

 • Физиотерапия и рехабилитация

 

 • Акушерство и гинекология

 

 • Нефрология

 

 • Неврохирургия

 

 • Урология

 

 • Рентгенология


ДКЦ I - Панагюрище обслужва населението на Община Панагюрище и Община Стрелча. Извършва диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по различни медицински специалности.

 

В здравното заведение работи екип от квалифицирани специалисти, професионалисти в различни области на медицината, предоставящи качествена диагностика и профилактика на различни заболявания.

 

Медицинският център предоставя на пациентите пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.

 

Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти.

 

В центъра се осъществяват всички видове амбулаторни прегледи на здравноосигурени лица по съответните специалности, а също така и прегледи по желание на пациентите.

 

ДКЦ I - Панагюрище обслужва лица с допълнително здравно осигуряване на база сключени договори с множество здравно-осигурителни фондове: ЗД ЕвроинсАД; ОЗОФ Доверие; ЗК България Иншурънс АД; Дженерали Застраховане АД; ЗЕАД Булстрад Живот В.И.Г. ЕАД; ДЗИ - животозастраховане; ЗД Съгласие и други.

 

В лечебното заведение се извършват профилактични прегледи на служители работещи във фирми на базата на сключени договори с тях.

 

Правят се всички видове рентгенови снимки, скенер, както и ехография на вътрешни органи. Извършват се малки хирургични операции.

 

Издават се медицински документи, болнични листове за временна нетрудоспособност, протоколи за ТЕЛК, медицински свидетелства за брак, за шофьори, свидетелства пред съда.

 

ДКЦ I - Панагюрище ЕООД разполага с клинична лаборатория и отделение по образна диагностика.

 

 

Контакти

 


град Панагюрище, ул. Доктор Лонг 1

 

 

тел.: 0878392232 - регистратура


тел.: 035762195 - счетоводство

 


Email: dkcpan@gmail.com

 

Контакти

Диагностично-консултативен център I

Град Панагюрище, Община Панагюрище, ул. Доктор Лонг 1
Телефон: 035762195
GSM: 0878392232

Галерия

Още Здравни заведения в Община Панагюрище

Регистър на здравеопазването

СМТЛ - КРОСНИ ЕООД, Панагюрище

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ КРОСНИ е със седалище град Панагюрище, ул. Петко Белоконски 6А. Лабораторията е оборудвана с нова, модерна техника и апаратура на водещи св