Регистър на здравеопазването

ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН, Град Плевен - Специализирани Кабинети

велотест с натоварване плевен

велотест с натоварване плевен, първични и консултативни прегледи плевен, мамографски апарат плевен, кабинет по физиотерапия плевен, кабинет по рехабилитация плевен, кабинет за емг плевен, кабинет за еег плевен, ехограф със специализиран софтуер плевен, дкц свети панталеймон плевен, диагностика на гърда плевен, висококвалифицирани физиотерапевти, висококвалифицирани рехабилитатори, висококвалифицирани кинезитерапевти, ядрено магнитен резонанс плевен

ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН
Специализирани Кабинети

- Кардиология, ехокардиография, велотест с натоварване и холтер:


д-р Николай Илиев, д-р Вержиния Йорданова - кардиология


- Ортопедия и травматолгия с ехография на тазобедрени стави на бебета:


доц. д-р Венци Росманов, д-р Пламен Ненов, д-р Мамун Кабалан, д-р Ивайло Пълев


- Хирургия:


д-р Румяна Бързакова, д-р Румен Стоянов


- Съдова хирургия:


д-р Огнян Матков


- Акушерство и гинекология:


д-р Диана Стратева, д-р Василева


- Преданестезиологична подготовка:


д-р Йордан Георгиев, д-р Анелия Георгиева, д-р Красимир Попов, д-р Здравко Александров


- Онкология:


д-р Румен Стоянов


- Пневмология и фтизиатрия с функционално изследване на дишането:


д-р Владимир Трифонов


- Нефрология:


д-р Цветелина Евтимова


- Ревматология:


доц. Кирил Яблански


- Нервни болести:


д-р Пламен Петков, д-р Лилия Илиева, д-р Валерия Маринова, д-р Анелия Радионова


- Кабинет за ЕМГ:


д-р Анелия Радионова


- Кабинет за ЕЕГ:


д-р Валерия Маринова, д-р Лилия Илиева


- Кабинет за доплерово изследване:


д-р Лилия Илиева, д-р Огнян Матков


- Кабинет по УНГ и Детски болести:


д-р Лиляна Недева


- Кожни и венерически болести:


д-р Калинка Недушева


- Психология и психотерапия:


д-р Цветелина Ефтимова


- Медико-диагностична клинична лаборатория


- Микробиологична лаборатория


- Ендокринология и болести на обмяната


- Психиатрия:


доц. Александрова

 

 

Контакти

Къща Галема

Град Плевен, Община Плевен, ул. Княз Борис 8
Телефон: 064872020
Интернет сайт: www.svetipantaleimon.com

Къща Зора

Град Плевен, Община Плевен, ул. Ради Николов 20
Телефон: 064872020
Интернет сайт: www.svetipantaleimon.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България. Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най -

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис

Още Здравни заведения в Община Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи