Регистър на здравеопазването

ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН, Град Плевен

велотест с натоварване плевен

велотест с натоварване плевен, първични и консултативни прегледи плевен, мамографски апарат плевен, кабинет по физиотерапия плевен, кабинет по рехабилитация плевен, кабинет за емг плевен, кабинет за еег плевен, ехограф със специализиран софтуер плевен, дкц свети панталеймон плевен, диагностика на гърда плевен, висококвалифицирани физиотерапевти, висококвалифицирани рехабилитатори, висококвалифицирани кинезитерапевти, ядрено магнитен резонанс плевен

ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН
Информация

ДКЦ Свети Панталеймон - Плевен


Диагностично-консултативен център Свети Панталеймон - Плевен разполага с всички лекарски кабинети и специалисти, необходими за коректно диагностициране на пациентите и тяхното лечение.

 

Консултативният център работи успешно с отделенията на МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен. В здравното заведение се осъществяват първични и консултативни прегледи, в специализираните кабинети.

 


ДКЦ Свети Панталеймон разполага с кабинет по физиотерапия и рехабилитация. Базата на центъра е оборудвана със салон за лечебна физкултура, разполагащ необходимата за физиотерапевтични процедури, апаратура.

 


Качеството на медицинската услуга е гарантирано, тъй като се извършва от наети, висококвалифицирани специалисти - физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори.

 

 

Оборудването, което се използва в ДКЦ Свети Панталеймон е от последно поколение и включва:


- Последно поколение ядрено магнитен резонанс


- 16 слайдов скенер


- Апарат DXA на рентгенов принцип за изследване на костната плътност и диагностицирането на остеопороза


Лечебното заведение разполага с Мамографски Център, оборудван с:


- Мамографски апарат


- Ехограф със специализиран софтуер и антена към магнитния резонанс за диагностика на гърда

 

 

ДКЦ Свети Панталеймон - Плевен работи със Здравна каса.

 

Контакти

Къща Галема

Град Плевен, Община Плевен, ул. Княз Борис 8
Телефон: 064872020
Интернет сайт: www.svetipantaleimon.com

Къща Зора

Град Плевен, Община Плевен, ул. Ради Николов 20
Телефон: 064872020
Интернет сайт: www.svetipantaleimon.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България. Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най -

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис

Още Здравни заведения в Община Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи