Регистър на здравеопазването

дигитална ортопантомография софия | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "дигитална ортопантомография софия "

дигитална ортопантомография софия | Регистър на здравеопазването

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод