Регистър на здравеопазването

Диагностично-консултативен център XXI-София ООД

биохимични изследвания софия

биохимични изследвания софия, диагностично консултативен център 21, дкц 21, дкц 21 оод, добри дерматолози софия, интернист софия, квалифициран кардиолог софия, квалифициран невролог софия, препоръчайте очен лекар, препоръчайте педиатър в софия, препоръчан интернист софия, препоръчани дерматолози софия, рентгенова диагностика софия, серологични изследвания софия, специализирана лкк по вътрешни болести, специализирана лкк по очни болести, специализирана педиатрична лкк, функционално изследване на дишането

Диагностично-консултативен център XXI-София ООД
Информация

Диагностично-консултативен център XXI-СОФИЯ е здравно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Намира се в ж.к. Овча купел 1, ул. Монтевидео № 21.

 

Дейността на диагностично-консултативния център е обособена в направленията - предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението на територията на столицата. Предлага и извършва качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ.


ДКЦ XXI - София взема активно участие в сферата на общественото здравеопазване. Центърът работи по сключени договори с НЗОК. По този начин се подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за всички здравноосигурени лица в района.


Диагностично-консултативен център XXI - София оказва специализирана доболнична медицинска помощ, включително - диагностика, лечение и наблюдение на болни в амбулаторни и домашни условия, консултации, профилактика, предписване и изработване на лабораторни изследвания, предписване на други видове изследвания, издаване на съответните документи, извършване и на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения.


Целта на здравното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники.


ДКЦ XXI - София осигурява пълен набор от медицински услуги - кардиология, акушеро - гинекология, неврология, хирургия, ушно - носно - гърлени болести, очни болести, кожни болести, педиатрични консултации, ендокринологични изследвания, урология, ехографска диагностика и други.
Здравното заведение предлага на своите пациенти високвалифицирани медицински консултации и изследвания.


Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура, за да оказват по - детайлна и точна медицинска помощ.


В ДКЦ XXI - София работи екип от високо квалифицирани специалисти в различни области на медицината, обединени от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората.


Стремежът на лекарския екип е постигане на точна и своевременна диагностична оценка във възможно най - кратки срокове и предприемане на адекватно лечение, съобразено с актуалните препоръки на водещи медицински асоциации.


ДКЦ XXI - София работи в тясно сътрудничество с разкритите диагностични звена в медицинския център. Освен доболнична медицинска помощ при необходимост пациентите се насочват за болнично лечение, когато непосредствените лечебни цели не могат да бъдат постигнати в домашно - амбулаторни условия.


ДКЦ XXI - София работи всеотдайно за своите пациенти, предоставяйки им висококачествена, специализирана извънболнична помощ.


Управител на лечебното заведение е д-р Мария Спасова Караиланска.

 

Контакти

Диагностично-консултативен център XXI-София ООД

Град София, Община Столична, ж.к. Овча купел 1, ул. Монтевидео № 21
Телефон: 024153493
GSM: 0895449751

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени