Регистър на здравеопазването

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД, Град Търговище

дкц търговище

дкц търговище, специалист по урология търговище, специалист по психиатрия търговище, специалист по очни болести търговище, специалист по ортопедия търговище, специалист по неврохирургия , специалист по кардиология търговище, специалист по детски болести търговище, специалист по гинекология търговище, специалист по алергология търговище, специалист гастроентерология търговище, нова рентгенова апаратура търговище, клинична лаборатория търговище, здравно заведение търговище, център с ултразвуков апарат търговище

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД
Информация

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД

 

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД се намира в град Търговище, бул. Сюрен.

 

Здравно заведение за оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ.

 

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ разполага със следните кабинети и специалисти по :

 

 • Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина 

 

 • Вътрешни болести 

 

 • Гастроентерология 

 

 • Детски болести 

 

 • Ендокринология и болести на обмяната 

 

 • Кардиология  

 

 • Клинична лаборатория 

 

 • Клинична патология

 

 • Кожни и венерически болести 

 

 • Микробиология и Вирусология

 

 • Неврохирургия 

 

 • Нервни болести 

 

 • Образна диагностика 

 

 • Ортопедия и травматология 

 

 • Очни болести 

 

 • Психиатрия

 

 • Ревматология 

 

 • Урология

 

 • Ушно-носно-гърлени болести

 

 • Физиотерапия и рехабилитация

 

 • Хематология

 

 • Хирургия

 

 • Център по Остеопороза

 

 • Служба по Трудова Медицина

 

 

Центъра е оборудван със съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги за - нова рентгенова апаратура на Сименс, многофункционален ултразвуков апарат, апаратура за всички видове изследвания в Клинична Лаборатория, включително за хормони и туморни маркери, ЕКГ и ЕЕГ, Микроскопи, Аудиометър и Спирометър, апарат за двадесет и четиричасово мониториране на кръвното налягане и много други.

 


Лекарите в ДКЦ :

 

 

 • Работят с пациенти по договор с НЗОК

 

 • Извършват Експертиза на работоспособността /Обща ЛКК и Специализирани лекарски комисии по всички специалности/

 

 • Издават всякакви медицински документи

 

 • Осигуряват профилактични прегледи на работници и служители на фирми по договор със Службата по Трудова медицина

 

 • Обслужват пациенти по договори с Доброволни Застрахователни Фондове

 

 • Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ

 

 • Извършват платени медицински услуги

 


В ДКЦ функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията.

 

Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

 

Лесен и удобен интерфейс за проверка на резултатите през интернет и интегритет на данните със софтуера на специалистите и общопрактикуващите лекари.

 

Възможност за известяване за резултатите от изследванията чрез e-mail и SMS.

 

 

ЕКИП

 

 

 

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината :
1. д-р Теменужка Рачева Димитрова - Акушерство и гинекология2. д-р Янка Николаева Любомирова - Акушерство и гинекология3. д-р Здравко Асенов Петров - Акушерство и гинекология

 


4. д-р Димитър Стефанов Щерев - Акушерство и гинекология5. д-р Теодора Николаева Буцева - Кожни и венерически болести6. д-р Лилия Величкова Чалъкова - Кожни и венерически болести7. д-р Стилиян Христов Раднев - Кардиология8. д-р Дарина Стефанова Хаджиева - Кардиология9. д-р Георги Димитров Георгиев - Ортопедия и травматология10. д-р Явор Димитров Александров - Ортопедия и травматология11. д-р Росен Марков Стойчев - УНГ12. д-р Иван Димитров Моцов - Хирургия, Урология13. д-р Иван Василев Светулков - Урология14. д-р Красимира Антонова Дончева - Нервни болести15. д-р Светлана Николова Мирева - Физиотерапия и рехабилитация16. д-р Георги Иванов Рашев - Очни болести17. д-р Людмила Николай Панайотова - Гастроентерология18. д-р Живко Митков Александров - Неврохирургия19. д-р Нели Иванова Рохлева - Детски болести20. д-р Милкана Николова Луладжиева - АГ21. д-р Янка Панайотова Стоянова - Клинична лаборатория22. д-р Наташа Стойнева Василева - Хематология

 


23. д-р Юлиана Иванова Дончева - Вътрешни болести24. д-р Красимир Кирилов Стаменков - Образна диагностика25. д-р Юлиан Захариев Дончев - Образна диагностика26. д-р Георги Николов Георгиев - Гастроентерология27. д-р Дияна Ангелова Несторова - Микробиология, Вирусология28. д-р Илко Стоянов Ширков - Урология29. д-р Габриела Николова Славчева - Ревматология30. д-р Детелин Рачев Георгиев - Психиатрия31. д-р Росица Димитрова Димитрова - Клинична патология32. д-р Лени Костадинова Щерева - Трудова медицина

 

 

33. д-р Боряна Георгиева Стоянова - УНГ  

 

 

Контакти

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД

Телефон: 060168494, 060164890

Още Здравни заведения в Град Търговище

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД, Търговище

ИППДП Д-р Ваня Панайотова е специализиран дентален кабинет в град Търговище. Д-р Ваня Панайотова е дентален специалист, в чийто кабинет се извършват услугите: Профилактика – премахване н

Регистър на здравеопазването

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение -Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

Още Здравни заведения в Община Търговище

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД, Търговище

ИППДП Д-р Ваня Панайотова е специализиран дентален кабинет в град Търговище. Д-р Ваня Панайотова е дентален специалист, в чийто кабинет се извършват услугите: Профилактика – премахване н

Регистър на здравеопазването

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение -Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.