Регистър на здравеопазването

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД, Град Казанлък

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД
Информация

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД

Диагностично - консултативен център - Поликлиника Казанлък е най - голямото здравно заведение за извънболнична медицинска помощ в Община Казанлък. Обслужва населението на пет общини - Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.

 

Лечебното заведение е пряк наследник на създадената през 1948 година първа поликлиника при Околийски Народен Съвет Казанлък. От 1977 година функционира новата база на поликлиниката.

 

В Диагностично - консултативен център - Поликлиника Казанлък ЕООД работят двадесет и седем лекари и двадесет и пет специалисти по здравни грижи.

 

Здрвното заведение разполага със специализирани кабинети по шестнадесет медицински специалности, медикодиагностична клинична лаборатория, медикодиагностична лаборатория по образна диагностика, сектор по физикална и рехабилитационна медицина и манипулационна.


Диагностично - консултативен център - Поликлиника Казанлък ЕООД - структорни звена :


Специализирани кабинети с три сектора :


Хирургичен сектор, който включва специализирани кабинети по - хирургия, ортопедия и травматология, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология.


Терапевтичен сектор, включващ специализирани кабинети по - кардиология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, нервни болести, кожни и венерически болести, психиатрия.


Сектор по физикална и рехабилитационна медицина, включващ - специализиран приемен кабинет по физикална и рехабилитационна медицина, кабинети за процедури по светло и електролечение, топло, аерозололечение, кинезитерапия - масаж и салон по лечебна физкултура.


Сектор - Здравни грижи, който включва - регистратура и манипулационна.


Медико - диагностично звено, което разполага с две медико -диагностични лаборатории :


МДЛ за образна диагностика, включваща - един ехогравски кабинет, три рентгенови кабинети и кабинето по мамография, скопичея и секторни дентографии.


Медико - диагностична клинична лаборатория.


Административно - стопанско звено, включващо :


Административно - управленски сектор - Управител, Главна медицинска сестра, Специалист - Управление на човешките ресурси и ТРЗ.


Финансово - счетоводен сектор - Главен счетоводител, счетоводител и касиер.


Стопански сектор - помощен персонал - санитари.

 

Контакти

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД

Град Казанлък, Община Казанлък, ул. Гоце Делчев 4
Телефон: 04364007, 043162007, 043163217
Факс: 043163217
Интернет сайт: www.dkckz.hit.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Казанлък

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Христо Стамболски ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Христо Стамболски ЕООД, Казанлък

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Христо Стамболски ЕООД е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в град Казанлък. Районно лечебно заведение с разшире

Регистър на здравеопазването

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД, Казанлък

Диагностично - консултативен център - Поликлиника Казанлък е най - голямото здравно заведение за извънболнична медицинска помощ в Община Казанлък. Обслужва населението на пет общини - Казанлък, Павел