Регистър на здравеопазването

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕКЗАРХ АНТИМ І ЕООД, Град Видин

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕКЗАРХ АНТИМ І ЕООД
Информация

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕКЗАРХ АНТИМ І ЕООД

Диагностично консултативен център Екзарх Антим I Видин е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ.

 

Извършва диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по различни медицински специалности.

 

Разполага с кабинети по - акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, вътрешни болести, оториноларингология, гастроентерология, офталмология, дерматовенерология, психиатрия, ендокринология, ревматология, кардиология, урология, неврология, хирургия, неврохирургия, физиотерапия и рехабилитация, клинична лаборатория.

 

В здравното заведение работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината.

 

Работи по договори с НЗОК, което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица в района.


Предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ.

 

Диагностично консултативен център Екзарх Антим I осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество с община Видин, с други лечебни заведения, с РЗОК град Видин, с РЦЗ град Видин, с органите на социално осигуряване, както и с други институции, организации и ведомства.

 

В ДКЦ Екзарх Антим I се намира първото частно отделение по хемодиализа в град Видин, направено по западен образец.

 

Контакти

Хотел Щерев

Град Видин, Община Видин, Иван Вазов№2
GSM: 0892259985

Галерия

Още Здравни заведения в Град Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка град Видин е модерно здравно заведение, изпълняващо областни функции. Предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите

Още Здравни заведения в Община Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка град Видин е модерно здравно заведение, изпълняващо областни функции. Предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите