Регистър на здравеопазването

дерматологична хирургия | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "дерматологична хирургия"

дерматологична хирургия | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения 1-9 от 111 в резултати за "дерматологична хирургия"
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ФИ ХЕЛТ АД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ФИ ХЕЛТ АД, София

Медицински център Фи Хелт е здравно заведение за първична и специализирана медицинска помощ със седалище град София, ул. Проф. Александър Фол 2, вх. В, ет. 1. Медицинският център се стреми да осигу