Регистър на здравеопазването

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИГОР ООД, Град София

вигор оод софия

вигор оод софия, извънболнична медицинска помощ

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИГОР ООД
Информация

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИГОР ООД

Вигор ООД - Групова Практика За Първична Медицинска Помощ е със седалище град София, р-н Подуене, ж.к. Суха река, ул. Емануил Васкидович 51. Телефон за контакт - 029450306.

 

Вигор ООД е лечебно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ. За удобство на пациентите работи и дежурен кабинет.

 

Разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.


Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност.


Във Вигор ООД - Групова Практика За Първична Медицинска Помощ, за здравето на своите пациенти полагат грижи :

 

Д-р Атанас Пелтеков
Общопрактикуващ лекар
npeltekov@abv.bg


Д-р Антоанета Гочева Василева

Общопрактикуващ лекар


Д-р Борис Жечков Жеков
Общопрактикуващ лекар


Д-р Елена Кирилова Петрова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Калинка Йорданова Георгиева
Общопрактикуващ лекар


Д-р Кичка Антонова Петрунова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Красина Богомилова Цветкова - Ботева
Общопрактикуващ лекар


Д-р Мария Иванова Абаджиева - Савова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Сергей Анатолиевич Сенкин
Общопрактикуващ лекар


Д-р Теменужка Георгиева Теменугова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Юлий Латинов Величков
Общопрактикуващ лекар

 

Контакти

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИГОР ООД

Град София, Община Столична, ж.к. Суха река, ул. Ем. Васкидович 51, ХVІІІ ДКЦ
Телефон: 029450306

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Дом за възрастни хора Миа 2004, София

Дом за възрастни хора Миа 2004 е официално открит през 2005 година, разположен в центъра на град София. Сградата, в която се помещава е просторна къща, намираща се на тихо и спокойно място. Баз

Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област, София

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област е със седалище град София, бул. Столетов 67. Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самост

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче