Регистър на здравеопазването

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД, Град София

вигор оод софия

вигор оод софия, висококачествено лечение и профилактика, гппмп вигор жк суха река, гппмп вигор оод, гппмп вигор район подуяне, гппмп вигор софия, добри медицински специалисти сухата реак, др антоанета василева софия, др атанас пелтеков софия, др борис жеков софия, др елена петрова софия, др калинка георгиева софия, др кичка петрунова софия, др красина цветкова ботева софия, др мария абаджиева савова софия, др сергей сенкин софия, др теменужка теменугова софия, др юлий величков софия, екип от лекари с богат опит сухата река, извънболнична медицинска помощ, извънболнична помощ вигор софия, квалифицирана медицинска помощ сухата река, консултации профилактика и лечение софия, лекари с богат опит сухата река, препоръчан личен лекар район подуяне, препоръчан личен лекар с богат опит софия, препоръчан личен лекар с опит софия, препоръчан личен лекар сухата река, препоръчан медицински център сухата река, препоръчан общопрактикуващ лекар софия, препоръчан общопрактикуващ лекар сухата река, първична медицинска помощ вигор, първична медицинска помощ вигор софия, първична медицинска помощ подуяне, първична медицинска помощ суха река, център за извинболнична помощ жк сухата река

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД
Информация

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД е лечебно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ със седалище град София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, ул. Емануил Васкидович 51. Телефон за контакт - 029450306.

 

Предоставя качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, с индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент.

 

За удобство на пациентите работи и дежурен кабинет.

 

ГППМП - Вигор ООД разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.


Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност, с богат опит в различни области на медицината, които се грижат за здравето на своите пациенти.

 

Д-р Атанас Пелтеков
Общопрактикуващ лекар
npeltekov@abv.bg


Д-р Антоанета Гочева Василева

Общопрактикуващ лекар


Д-р Борис Жечков Жеков
Общопрактикуващ лекар


Д-р Елена Кирилова Петрова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Калинка Йорданова Георгиева
Общопрактикуващ лекар


Д-р Кичка Антонова Петрунова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Красина Богомилова Цветкова - Ботева
Общопрактикуващ лекар


Д-р Мария Иванова Абаджиева - Савова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Сергей Анатолиевич Сенкин
Общопрактикуващ лекар


Д-р Теменужка Георгиева Теменугова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Юлий Латинов Величков
Общопрактикуващ лекар

 

Екипът от лекари на ГППМП - Вигор ООД предоставят на пациентите пряк достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, като поемат пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.

 

Извършват редица медицински дейности, включително профилактични прегледи и манипулации, предписване на лекарства, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.

 

Предписват лабораторни и други видове изследвания. Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.

 

Предоставят консултации, дават отговори на въпроси свързани с лечението и профилактиката на различни заболявания.

 

Оказват висококвалифицирана медицинска помощ, чрез съвременни методи за диагностика и лечение.

 

Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти.

 

ГППМП - Вигор ООД се стреми да предостави на своите пациенти висококачествено лечение и профилактика, разчитайки на взаимно доверие и отговорност.

Контакти

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД

Град София, Община Столична, ж.к. Суха река, ул. Ем. Васкидович 51, ХVІІІ ДКЦ
Телефон: 029450306

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом