Регистър на здравеопазването

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД, Град София

вигор оод софия

вигор оод софия, висококачествено лечение и профилактика, гппмп вигор жк суха река, гппмп вигор оод, гппмп вигор район подуяне, гппмп вигор софия, добри медицински специалисти сухата реак, др антоанета василева софия, др атанас пелтеков софия, др борис жеков софия, др елена петрова софия, др калинка георгиева софия, др кичка петрунова софия, др красина цветкова ботева софия, др мария абаджиева савова софия, др сергей сенкин софия, др теменужка теменугова софия, др юлий величков софия, екип от лекари с богат опит сухата река, извънболнична медицинска помощ, извънболнична помощ вигор софия, квалифицирана медицинска помощ сухата река, консултации профилактика и лечение софия, лекари с богат опит сухата река, препоръчан личен лекар район подуяне, препоръчан личен лекар с богат опит софия, препоръчан личен лекар с опит софия, препоръчан личен лекар сухата река, препоръчан медицински център сухата река, препоръчан общопрактикуващ лекар софия, препоръчан общопрактикуващ лекар сухата река, първична медицинска помощ вигор, първична медицинска помощ вигор софия, първична медицинска помощ подуяне, първична медицинска помощ суха река, център за извинболнична помощ жк сухата река

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД
Информация

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД е лечебно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ със седалище град София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, ул. Емануил Васкидович 51. Телефон за контакт - 029450306.

 

Предоставя качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, с индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент.

 

За удобство на пациентите работи и дежурен кабинет.

 

ГППМП - Вигор ООД разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.


Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност, с богат опит в различни области на медицината, които се грижат за здравето на своите пациенти.

 

Д-р Атанас Пелтеков
Общопрактикуващ лекар
npeltekov@abv.bg


Д-р Антоанета Гочева Василева

Общопрактикуващ лекар


Д-р Борис Жечков Жеков
Общопрактикуващ лекар


Д-р Елена Кирилова Петрова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Калинка Йорданова Георгиева
Общопрактикуващ лекар


Д-р Кичка Антонова Петрунова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Красина Богомилова Цветкова - Ботева
Общопрактикуващ лекар


Д-р Мария Иванова Абаджиева - Савова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Сергей Анатолиевич Сенкин
Общопрактикуващ лекар


Д-р Теменужка Георгиева Теменугова
Общопрактикуващ лекар


Д-р Юлий Латинов Величков
Общопрактикуващ лекар

 

Екипът от лекари на ГППМП - Вигор ООД предоставят на пациентите пряк достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, като поемат пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.

 

Извършват редица медицински дейности, включително профилактични прегледи и манипулации, предписване на лекарства, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.

 

Предписват лабораторни и други видове изследвания. Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.

 

Предоставят консултации, дават отговори на въпроси свързани с лечението и профилактиката на различни заболявания.

 

Оказват висококвалифицирана медицинска помощ, чрез съвременни методи за диагностика и лечение.

 

Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти.

 

ГППМП - Вигор ООД се стреми да предостави на своите пациенти висококачествено лечение и профилактика, разчитайки на взаимно доверие и отговорност.

Контакти

Групова практика за първична медицинска помощ - Вигор ООД

Телефон: 029450306

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм