Регистър на здравеопазването

БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ, Град София

болница лозенец

болница лозенец, болница лозенец модел за подражание в страната, високи стандарти за диагностика и лечение софия, лечебно заведение лозенец софия, медицински услуги с безкомпромисно качество софия, митрално клапно протезиране по ендоскопски метод, профилактика на болести и ранното им откриване, специализирано здравно заведение лозенец софия, трансплантация на органи тъкани и клетки софия, трансплантация на черен дроб от жив донор, уб лозенец софия, университетска болница лозенец, уникална операця аорто коронарен байпас без екк, уникални диагностично лечебни дейности софия

Галерия

БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ
БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ
БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ
БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ
БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ
БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ

БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ
Информация

БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ

 

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ е създадена през далечната 1948 година по подобие на практиката в бившите социалистически стран, като Правителствена поликлиника със задачата да осигурява здравно и профилактично обслужване на служителите във висшите държавни и правителствени институции.

 

През 1964 година болницата е преместена в нова болнична сграда в кв. Лозенец, на ул. Козяк 1, където се намира и днес. Сградата е проектирана и построена съобразно водещите световни образци за средни по размер клинични заведения, в паркова среда, с оптимално функционално взаимодействие между диагностично - лечебните структури, параклиничните, административните и спомагателните звена с основна насоченост профилактика, диагностика и лечение на висши партийни, държавни, правителствени и обществени дейци.

 

Днес БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ е многопрофилно лечебно заведение, създадено с акт на Министерския съвет като юридическо лице на бюджетна издръжка. Всички клиники в болницата притежават трето ниво на компетентност, с изключение на спешната медицина - първо ниво, вирусологията и неонатологията - второ ниво.

 

БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ извършва - диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето, трансплантация на органи, тъкани и клетки.

 

Като многопрофилно лечебно заведение, БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ извършва профилактични и диагностично - лечебни дейности на лица от държавни и обществени институции, членове на Дипломатическия корпус в Република България, на официални чуждестранни делегации и на български и чуждестранни граждани на основата на договори с Националната здравноосигурителна каса или доброволни здравноосигурителни фондове.

 

Университетска болница Лозенец се стреми да предлага медицински услуги с безкомпромисно качествo, компетентност и професионализъм във всяка една сфера. Личното отношение и разбиране към всеки пациент стои на първо място в лечебното заведение.

 

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ разполага с изключително добре оборудвани клиники и сектори в основните медицински области, които прилагат най - високи стандарти за диагностика и лечение. Операционният блок и реанимацията гарантират изцяло сигурността на болните по време на хирургически интервенции и интензивно лечение. Условията в отделенията предлагат уютна среда за пациентите, близка до домашната - модерни стаи, оборудвани според индивидуалните нужди на пациента, самостоятелни бани и тоалетни, удобни легла, индивидуални телевизори.

 

Болницата предлага хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на всеки пациент.

 

 

Контакти

БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ

Град София, Община Столична, кв. Лозенец, ул. Козяк 1
Телефон: 029607681, 029607682, 029607683, 029607684, 029607685
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом