Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в Асеновград, Община Асеновград

Здравни заведения в Град Асеновград

Здравни заведения в Асеновград, Община Асеновград

Здравни заведения в Община Асеновград

Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация Света Богородица ЕООД

Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация Света Богородица ЕООД, Нареченски бани

МБПЛР Света Богородица е лечебно-оздравително заведение в Нареченски бани. Курортното селище е предпочитано, заради чистия въздух и лековитите минерални води, създаващи отлични условия за поч