Регистър на здравеопазването

АПИМП - САНАРЕ - Д-Р КРАСИМИР ПИРОЕВ, Село Топчийско

АПИМП - САНАРЕ - Д-Р КРАСИМИР ПИРОЕВ
Информация

АПИМП - САНАРЕ - Д-Р КРАСИМИР ПИРОЕВ

 

Д-Р КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ПИРОЕВ е общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ.

 

Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в салата Топчийско и Сини рид, община Руен. Телефон за контакт - 0886838037.

 

Извършва редица медицински дейности, включително профилактични прегледи и манипулации, домашни грижи и помощ на болни, предписване на лекарства, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.

 

Предписва лабораторни и други видове изследвания.

 

Насочва пациенти за консултативна и болнична помощ.

 

Д-р Красимир Николаев Пироев се стреми да осигури на своите пациенти висококачествено лечение и профилактика, основани на взаимно доверие и отговорност.

 

Контакти

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕ

Село Топчийско, Община Руен, ул. Средна гора 52
GSM: 0886838037, 0887489091

Галерия

Още Здравни заведения в Община Руен