Регистър на здравеопазването

апаратура за прецизна диагностика велинград | Регистър на здравеопазването

апаратура за прецизна диагностика велинград | Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград

Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград, Велинград

Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград е здравно заведение за оказване на специализирана и интензивна медицинска помощ на територията на Община Велинград. Управител