Регистър на здравеопазването

АНАДОЛУ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, Град Пловдив - Услуги

АНАДОЛУ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
Услуги

Услуги

Здраве за жената и сектор по асистирана репродукция (IVF- Ин-витро)

 

В Катедрата по Акушерство и Гинекология усилията са насочени към доброто здравеопазване на жените през всичките етапи от живота им чрез рутинните годишни прегледи, скрининг тестове и други превантивни методи на лечение. В катедрата се третират всички здравни проблеми, засягащи жените с помощта на международен опитен екип от тясно специализирани експерти.

Секция за асистирана репродукция
(IVF- Ин-витро)

Безплодните двойки, лекуване с последните технологии и най-новите модерни методи се радват на високия процент на успех в Секцията за асистирана репродукция IVF- Ин-витро към Анадолския Медицински Център под ръководството на специализирана група от лекари и клинични асистенти.

В допълнение към техниките за изкуствено оплождане като IUI - ВМО (вътрешно маточно осеменяване), IVF - ОИВ (оплождане ин-витро) и ICSI - ВЦИС( вътрешно цитоплазмено инжектиране на сперматозоиди), за за получаване на сперма се извършват и хирургически интервенции като ТЕСА (аспирация на сперматозоиди в тестисите), ТЕSE - ТЕС (тестикулярна екстракция на сперматозоиди) и PESA -ПАС ( подкожна аспирация на сперматозоиди).

Ембриологичната лаборатория притежава изключително модерна техническа инфраструктура и опитен персонал, необходими за осигуряването на всички възможни методи на лечение на стерилитет, включително и изкуствено и механично или лазерно стимулиране на съзряването на зародиша, замразяването на ембриони и бластоцитни култури.

Гинекологична онкология

В Отделението по Гинекологична Онкология се лекуват пациентки със злокачествени образувания на женските генитали. Оптималната предоперативна индивидуална оценка и планиране на лечението са насоките на нашия подход. В съответствие с това, ние използваме различни методи за получаване на радиологични изображения и изследвания (т.е. ехография, магнитен резонанс, компютърна томография, позитронна емисионна томография в съчетание с рентгенова компютърна томография) и/или колпоскопия според нуждите на пациентката. След изготвянето на предоперативната оценка, лечението на всяка жена се планира от мулти-дисциплинарен екип от онкологични радиолози, онколози, радиолози и патолози.
Най-добрият резултат зависи от оптималното хирургично лечение. Тези операции се извършват съответно от опитни лекари, обучени в най-известните гинекологични онкологични центрове. Оптималният завършек на хирургичното лечение често пъти изисква сътрудничеството на различни катедри като анестезиология, урология, патология, обща хирургия и гръдна хирургия.

Ние вярваме, че оптималната хирургия, съчетана с мулти-дисциплинарния подход, дава най-добрите резултати за нашите пациенти и техния живот.

 

 

Институт по Онкология


В института по Онкология се диагностицират и лекуват всички видове рак с използване на най-напредналите методи и технологии. Ние осигуряваме добър прием на болните от рак пациенти от цял свят и с умение посрещаме техните нужди.

Онкологичният център е създаден на принципа “болница – в – болницата”, където Вие ще бъдете лекувани персонално, с грижа и всички удобства. Центърът прилича на самостоятелна болница, където всички дисциплини, включени в проследяването лечението на пациентите, болни от рак, работят заедно. По този начин, Вие и Вашите лекуващ лекар имате лесен достъп до други медицински специалности.

Интердисциплинарен подход на екип към здравеопазването

АМЦ осигурява медицинска грижа съобразно нуждите на всеки пациент чрез формирането на интердисциплинарни екипи от лекари, които са експерти в своите области. Онкологът, радиоонкологът, хематологът, психотерапевтът, диетологът и съответният хирург работят заедно и споделят своя експертен опит за определяне на най-добрият план за решаване на вашия случай.
Допълнително се полагат усилия за откриване на лица с висок риск за заболяване от рак и се обсъждат възможните превантивни мерки с тях и техните семейства. Институтът провежда скрининг тестове за ранна диагностика на рака.

 

 

 

Медицинска онкология


Катедрата по Медицинска Онкология предлага диагностика и лечение на всички видове рак, предприема превантивни мерки и възможности за клинично изследване. Лечението и наблюдението на заболелите от рак пациенти се реализират в рамките на мулти-дисциплинарно сътрудничество с катедрите по хирургия, лъчелечение, патология, нуклеарна медицина, вътрешни болести и радиационна онкология. По време на терапиите и проследяването на пациентите, взависимост от техните нужди, катедрата е в тясно сътрудничество с екипи от катедрите по поддържаща и палеативна медицина, които включват алгология ( наука за болката), хранителни режими и психология.

Химиотерапевтичните процедури се прилагат под наблюдението на специалисти, квалифицирани онкологични медицински сестри, обучени да се справят с психологичните и физически потребности на заболелите от рак пациенти.

 

ХИМИОТЕРАПИЯ


В своя най-общ смисъл, химиотерапията представлява лечение на туморите с химически вещества.
Заедно с хирургията и лъчетерапията, химиотерапията формира един от основните сегменти в лечението на туморите. Прилага се много стриктно, взависимост от вида на тумора и анамнестичните данни на пациента.

 

Химиотерапия се прилага в един или във всички долуизброени състояния:

 

 • Напълно излекуване на пациента ( няма заболяване ) 
 • Предотвратяване разпространeнието на тумора 
 • Задържане или намаляване растежа на тумора 
 • Премахване на подтискащи тумора симтоми

 

Какви видове медикаментозна терапия се използват?


Лекарствата могат да бъдат прилагани по различен начин. Някои от тях могат да бъдат химиотерапевтични лекарства ( цитотоксични), създадени да премахнат туморните клетки, други да подтиснат развитието на тумора и неговото разпространение ( целеви агенти, цитостатици). Има и такива, които включват хормони и поддържащи терапии.

 

Кога се провежда химиотерапия?


При определени видове тумори, химиотерапията е единственият възможен метод за лечение. Някои тумори изискват последователното или едновременно провеждане на химиотерапия и лъчетерапия, докато има и такива, които изискват провеждането на химиотерапия преди или след операция. Цялостното времетраене и честотата на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната схема, избрана съобразно състоянието на отделния пациент.

 

Психологическа подкрепа

 
Не е необичайно за пациентите да имат нужда от психологическа подкрепа в процеса на лечение на рака. Целта на мулти-дисциплинирания метод, който е внедрен в Анадолския Медицински Център, е не само пациента, но и неговите близки да могат да получат такава психологическа подкрепа. Взаимното сътрудничество и единност между семейството на пациента и медицинския екип е доказателство за положителното влияние върху курса на лечение.

 

Хранителен режим


Балансираният и здравословен хранителен режим не само укрепва имунитета на организма срещу заболяванията, но също така му помага да ги преодолее възможно най-бързо. С цел да предостави на пациентите си здравословни храни и да поддържа ефективни хранителни програми, Анадолският Медицински Център предлага консултации на пациентите, които са подложение на лечение. Консултирането с диетолог позволява да се направи диетична програма, която едновременно да е съобразена с вкусовите предпочитания на пациента и да поддържа лечението на рака.

Лечение на болков синдром
Нашето Отделение по Алгология ( наука за болката) в клиниката е създадено за лечение на хора, които страдат от хроничен болков синдром. Това не включва единствено болката предизвикана от рака, а и главоболието, болката в гърба, врата, невропатичната (нервна) болка, болката в мускулите, както и пост-травматичната болка и болката след хирургическа интервенция.

Нашата Катедра притежава необходимата рутина и опит в успешното прилагане на мулти-дисциплинарния метод на работа. ( „Катедра по болков синдром”).

Болката е лично преживяване и изисква персонален метод на лечение. Оповавйки се на щателно изследване, нашите специалисти могат да определят най-подходящата форма за лечение.

Възможни са много процедури за лечение. Всичики видове инвазивни процедури на лечение, включващи епидурални инжекции, нервни блокове, радиофреквентна терапия срещу туморните образувания, дълбокопроникващи терапии за стимулиране на енергийните точки в гръбначния стълб, уникални техники за свиване и отпускане на гръбначна система се прилагат успешно в лечението на болков синдром. Всеки отделен случай се разглежда персонално, така че да бъде предложена най-добрата комбинация от терапии за съответния пациент. 

За целенасочено лечение на рака: CyberKnife®
Най-модерното лечение на рака: CyberKnife®


В Анадолският Медицински Център ние разполагаме с най-съвременните и високотехнолигични методи за лечение. Eдин от тези е свързан именно с радиационна хирургия и към настоящия момент е един от най-безопасните начини за лечение на неинвазивните тумори:

Cyber Knife® технология

CyberKnife® е най-съвременният метод за радиационна хирургия, който унищожава тумора при минимално облъчване на здравата тъкан около него. Анадолският Медицинска Център разполага с това технологично чудо от 2005 година и е 4-та клиника в Европа, която се радва на тази придобивка. Вече имаме богатия опит на приложение на Cyber Knife® при стотици пациенти от над 20 страни.

Роботизираната система за радиационна хирургия CyberKnife®, съставена от линеен ускорител, ръка-робот и система за образно управление е първата и единствена в света радиохирургична система с изключителна прецизност, предназначена за лечение на тумори където и да е в тялото, което е невъзможно при прилагането на други радиохирургични системи.
Това е един безболезнен, безкръвен и бърз метод на лечение.

 

Лечението с Cyber Knife® е много по-кратко в сравнeнrе с обичайното, поради високата скорост на индуктивната доза и технологичния напредък, който проследява движението на туморите в реално време.
Cyber Knife® технологията може да замести необходимостта от инвазивна хирургия и да се превърне в най- търсената опция за лечение.

 

Какви са етапите на лечение с CyberKnife®?


Нашите мулти-дисциплинарни екипи обслужват всеки пациент, който ще се подлага на
Cyber Knife® поетапно, като първо се разглеждат всички медицински протоколи от отделните дисциплини, като радиационна онкология, неврохихургия, обща хирургия и урология и след това започва самото лечение. Допустимостта за лечение се оценява от мултидисциплинарна работна група, която решава за всеки отделен случай.

За осъществяването на CyberKnife® се провеждат няколко етапа в продължение на няколко дни:

 

Подготвка


Подготовките се правят, взависимост от засегнатата част на тялото. Ако случаят е с тумор в мозъка, на пациента се слага термопластична маска на лицето и се назначават нови СТ - изследвания. Ако случаите са с тумор в простата, панкреас, черен дроб, бели дробове или меки тъкани, се вкарват от 3 до 6 маркера в засегнатата област. За комфорт на пациента се предлага специално легло с вакуум.

 

Плануване


След като е минал подготвителния етап, пациентът се прибира вкъщи.
В това време се подготвя плана за третиране на тумора - изпращане на Х-лъчите към тумора по възможно най-подходящия начин, без да бъде засягана здравата тъкан около него.

Лекари и физици работят ръка за ръка върху радиологичните образни изследвания на пациента, за да финализират оптималния план за лечението.

 

Изпълнение


Лечението на пациента започва в определения ден и час.
По принцип, самото лечение продължава от 30 минути до 2 часа. Манипулацията може да бъде осъществена с две до пет фракции. В този случай, се позволява 24-часов интервал (минимум) за всяка фаза от манипулацията. Пациентът може да прибере вкъщи или да си отиде на работа след всяка отделна фаза.

 

Предимствата на CyberKnife® като най-добрия избор

 • Кратко време за лечение. Лечението е много по-бързо в сравнение с преди, поради наличието на подвижна маса и висока скорост на дозата;
 • Няма метален маркер за някои белодробни апликации. Поставянето на метални маркери при някои апликации в белите дробове не е необходимо;
 • Може да проследява органите по време на лечението. CyberKnife® е с вградена IGRT 6D Tracking система, включваща откриването на ротационни промени при движенията на пациента по време на лечението;
 • По-малко странични реакции в сравнение с конвенционалната лъчетерапия. Лечението е по-ефективно и по-добро, както за пациента, така и за лекаря.

 

 

Кардиология


В отделението по кардиология се стремим да предпазим здравето на вашето сърце чрез диагностициране и лечение на всички сърдечни проблеми по най-добрия възможен начин. В катедрата се диагностицират и третират сърдечносъдовите усложнения, като се започне от сърдечни пристъп и се стигне до коронарната недостатъчност, от хипертонията до заболяванията на кръвоносните съдове.

Секция на катедрата по кардиология

 

 • Изследване на сърцето; 
 • Амбулаторна клиника сърдечно здравеопазване; 
 • Лаборатория за изследване на физическото натоварване; 
 • Холтерова лаборатория; 
 • Телеметрия; 
 • Лаборатория по ехокардиография; 
 • Реанимация на коронарните съдове; 
 • Ядрена кардиология.

 

Сърдечно съдова и гръдна хирургия

Хирургичните операции, включващи тези на сърцето, кръвоносните съдове, белия дроб и хранопровода, се извършват от висококвалифициран хирургичен екип.
Катедрата по сърдечносъдова хирургия към АМЦ включва три основни отделения – Сърдечна хирургия за възрастни (Коронарна артерия, байпас, трансплантация, възстановяване и/или подмяна а сърдечната клапа); Кръвоносно съдова хирургия (хирургия на аортата и периферна артериална хирургия, включително едно васкуларно лечение на аневризма); Гръдна хирургия (Хирургия на белия дроб, гръдната аорта и хранопровода).

Центърът по гръдна хирургия преди всичко подпомага Центъра по ендоваскуларна хирургия за лечение на аневризми и артериални сътресения чрез малки срезове и с помощта на балони и стентове (метални мрежести тръбички).

Центърът по гръдна хирургия се обслужва от екип гръдни хирурзи в сътрудничество с пулмолози и онколози. Провежда се хирургично лечение на широка гама от белодробни заболявания и медистинални разстройства, включително и рак на белия дроб и се прилага минимално интензивни хирургични подходи при лечението на заболявания на белите дробове и плеврата. И белодробна рехабилитация е включена в лечението на гръднооперационните пациенти, както преди така и след хирургичните интервенции.

След операция пациентите се лекуват в интензивните отделения на: Сърдечно съдова и гръдна хирургия за възрастни; Интензивно отделение за коронарни заболявания. Всички в интензивното отделение са настанени в самостоятелни стаи и са проследявани чрез съвременни технологии от медицински сестри – по една на всеки пациент. Опитни специалисти от интензивното отделение, обучени за действие при критични ситуации, вземат участие в лечението на пациентите в допълнение към хирургичните екипи в интензивните отделения.

 

 

Неврологични Науки

 

Катедрата по неврологични науки се състои от неврологично, неврохирургично и психиатрично отделения, които работят в тясна координация, тъй като в тяхната практика обикновенно се включват с припокриващи се симптоми и заболявания, които трябва да бъдат оценени от всички страни и обработени по съответния начин. Катедрата по неврологични науки, също както и другите катедри в болницата възприема мулти-дисциплинарния подход, и тъй като нервната система и другите системи на организма се влияят една от друго по много начини, предлагането на комплексни грижи за пациента е основен принцип за нас. Като примери за такива мулти-дисциплинарни подходи могат да бъдат изброени модерната електромиография, лечението на главоболие и невропатии, епилепсия първична и вторична профилактика на инсулт, диагностика и лечение на деменциа и др.
Нашата цел е да предложим на своите пациенти най-модерните диагностични и
терапевтични методи, заедно с първостепенно здравно обслужване. Ние също така разглеждаме образованието на обществеността по отношение на медицинските въпроси от изключителна важност, тъй като дори няколко минути са от съществено значение, когато става въпрос за спасяването на човешки живот.

 

Сред секциите на катедрата по неврологични науки са:

 • Инсулти 
 • Невро-онкология 
 • CyberKnife радио-хирургия 
 • Епилепсия 
 • Гръбначна хирургия 
 • Дегенеративни и демиелиационни разтройства 
 • Неврология на подрастващите 
 • Неврология на поведението и Деменция 
 • Нарушения на съня 
 • Клинична неврофизиология 
 • ЕМГ (Електромиография) 
 • ЕФ (Еволиционна физиология) 
 • ЕЕГ (Електроенцефалография) 
 • Полисомнография 

 

Психиатрия


1. Обща психиатрия и психология
2. Психиатрична консултация
3. Психиатрия на деца и подрастващи

 • Психофармакологично лечение 
 • Психотерапия 
 • Невропсихометрично тестване

 

 

Ортопедия и Травматология

 

Катедрата по ортопедия осигурява обслужване в областта на диагностиката, манипулациите и рехабилитацията на мускулно скелетни разболявания, които играят важна роля в нашата ежедневна дейност. Катедрата по ортопедия си сътрудничи с другите отделения на нашата болница и прави достъпна употребата на широк спектър от технологии, с които да се планира и осъществява най-доброто лечение на нашите пациенти.

В катедрата по ортопедия се извършват следните операции:

• Операция на ръката
• Микро хирургия
• Възстановяване на периферни нерви
• Акушерски операции и травматични поражения на раменния пояс
• Присаждане на сухожилия
• Хирургия на гръдните отвърстия
• Ортопедично лечение на пациенти с мозъчни парализи, вкл. Ризотомия
• Детска ортопедия
• Хирургия на долните крайници
• Раменна хирургия
• Операции на гръбначния стълб (травматични, придобити или вродени деформации)
• Бедрена хирургия
• Хирургия на коляното
• Артропластика
• Травматична хирургия
• Спортни травми
• Артроскопия
• Хирургия на периферните нерви
• Ракова хирургия
• Ортопедичен подход към ревматологичните заболявания

В ортопедичното и травматологичното отделения се прилагат различни модерни методи за лечение, включително:

• Диагностика и лечение чрез проследяване с камера, поставена в ставите, използвайки артроскопия; хирургична интервенция, при която камерата се поставя в ставите през малък разрез за диагностика и лечение на ставни заболявания. По този начин пациентите могат да се върнат по домовете си още същия ден. Артроскопията е широко използвана в хирургията на всички стави на крайниците.
• Присаждане на крайници, които се прикрепят с използването на микрохирургични методи под съвременни хирургични микроскопи.Замяна на неработещи (изхабени) стави чрез протезна хирургия при която белезите по кожата се свеждат до най-малкия възможен размер за да причинят минимални поражения на меките тъкани и да се осигури най-бъзо възстановяване. Този метод се използва при протезна хирургия на тазобедрената става, коляното, рамото, лакътя и метафланговите (МП) стави на ръката, както и проксималните между флангови стави (ПИП).
• Лечение в ранния и късния стадий на гинеколигични заболявания и травми на раменния сплит.
• Лечение на родилни наранявания по тялото и крайниците.
• Трансплантация на тъкани, като кости, мусколи и др. на увреденото място от други места на тялото при дефекти на меките тъкани, както и подмяна на мусколите без функции. 

Отделения за Диагностика и терапевтика

 

Кардиологично Здравеопазване:

• Сърдечносъдова хирургия
• Кардиологична хирургия
• Интензивно хирургично отделение
• Гръдна хирургия
• Инвазивна кардиология
• Неинвазивна кардиология
• Интензивно отделение по коронарно здравеопазване
• Педиатрична кардиология

Онкология:

• Обща онкология
• Хематологична онкология
• Онкологична хирургия
• Радиационна онкология
• Радиохирургия CyberKnife
• Психологична консултация и психотерапия
• Палиативни грижи

Неврологични специалности:

• Неврохирургия
• Неврология
• Психиатрия
• Неврологично интензивно отделение

Диагностика / Визуализация:

• Визуална радиология
• Интервенционна радиология
• Ядрена медицина
• PET/CT (позитронна емисионна томография / компютърна томография) диагностика
• Клинична лаборатория
• Патология
• Микробиология
• Генетика

Хирургични специалности:

• Обща хирургия
• Хирургия с минимално проникване
• Офталмология
• Уши-нос-гърло
• Детска хирургия
• Урология
• Ортопедия и травматология
• Пластична и възстановителна хирургия
• Хирургия на ръцете и кръвоносните съдове
• Контрол на болките
• Грижи за устната кухина и зъбите
• Бърза помощ
• Интензивно хирургично отделение

Медицински специалности:

• Вътрешни болести
• Алергия имунология
• Пулмология
• Ендокринология
• Хематология
• Гастроентерология
• Ревматология
• Нефрология
• Инфекциозни болести
• Интензивно отделение
• Педиатрия
- интензивно родилно отделение
- интензивно педиатрично отделение
- детска ендокринология
- детска генетика

• Дерматология
• Физиотерапия и рехабилитация
• Спортна медицина
• Контролни прегледи
• Диетология и хранене

Женска консултация

• Гинекология
• Акушерство
• Оплождане гин витро” и репродуктивна медицина
• Перинатология
• Гинекологична онкология 

Пластична, Възстановителна и Естетична Хирургия


Отделът за пластична и възстановителна хирургия предлага услуги на международно ниво за всестранна пластична и възстановителна хирургия като използва най-модерно оборудване и новаторски хирургически техники.

Много процедури могат да се изпълняват в отделенията на Центъра за Пластична и Възстановителна Хирургия още в същия ден, като се дава възможност на чуждестранните пациенти да получат удобно обслужване без да бъдат хоспитализирани.

Отделът по Пластична и Възстановителна Хирургия е опитен в изпълняването на пълен обхват от козметични и възстановителни процедури, включително козметични процедури като химически пилинг на лицет, инжекции ботокс и инжекции с дермални пълнежи както и специализирана хирургия, служеща си с микро-хирургически, ендоскопски, горно-лицево-челюстни и кранио-лицеви техники. Отделът съо предлага лазерни отделения и отделения за заздравяването на рани.

Естетична Пластична Хирургия:

• Подмладяването на лицето чрез използването на неагресивни или минимално агресивни хирургически методи.
• Процедури за лифтинг на лицето.
• Ринопластика.
• Хирургическа корекция на издадени уши и други деформации на ушите.
• Козметична ортогнатична хирургия, ментопластика, лицеви импланти, корекция на деформациите на брадичката.
• Контур на тялото.
• Липосукция и липосклуптура.
• Гръдна хирургия; оголемяване на бюста чрез протеза, намаляване на бюста, мастопексия, незабавна или задържана пост-мастектомия, възстановяване на бюста чрез авто-логична тъкан или преобразуваща протеза.
• Лечение на разширени вени на долните крайници чрез ендолазер и склеротерапия, лазерно лечение на разклонени изпъкнали вени.

Възстановителна Пластична Хирургия:

◦ Хирургия на горна лицева челюст; ортогнатична хирургия, фрактури на лицевата кост и лицева травма.
◦ Пост-онкологично възстановяване на лицеви участъци и други части на тялото, възстановяване на горна и долна челюст чрез свободно рпенасяне на тъкан.
◦ Лечение на изгорено.
◦ Лечение на цепната устна и цепнато небце и вторичните им деформации.
◦ Хирургия на ръката, включително ре-плантация, корекция на вродени аномалии на ръцете.
◦ Свободно рпенасяне на микро съдова тъкан с помощта на микро хирургически техники.
◦ Маниполиране на акутни и хронични рани (отделение за заздравяване на рани).
◦ Лечение на хронични рани: възпаления от натиск, диабетични рани, венозни язви.
◦ Хирургия при смущение на половата принадлежност, възстановяване на пенис и вагина.
◦ Лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на кожата.

 

 

Превантивна Медицина и Преглед

АМЦ притежава всеобхватна апаратура за най-модерна диагностика и лечение. Нашето сътрудничество с института Джонс Хопкинс ни дава възможност да подобрим услугите на прегледа, които ни предоставят в тази световно известна Американска болница.

С всичките си отделения за диагностициране и лечение на едно място, можете да извършите Вашият профилактичен рпеглед лесно и бързо. Специални инструктори Ви съпътстват през цялото време, като Ви позволяват бърз и удобен достъп до всички процедури и манипулации.

Предимствата в медицината подчертават важността на превънтивните мерки и терапия. В днешно време сме способни да предпазим пациентите си срещу много състояния, включително диабет, хипер-холестеролемия, остеопороза, както и срещу някои видове рак, като рак на гърдата и простатата.

Оперативен преглед

Ранното откриване на някои заболявания е възможно с периодични прегледи и изследвания. Някои превънтивни мерки могат да бъдат взети само ако латентните проблеми се открият в резултат на преглед. Но за работещите хора, които са непрекъснато в движение, не винаги е възможно да се намери време за пълна оценка на здравословното им състояние. За да помогне на заетите хора с тежък график АМЦ предлага услугата от еднодневен оперативен преглед с резултати, получавани на същия ден.

 

 

Трансплантация на костен мозък


Центърът за Трансплантация на костен мозък към Анадолския Медицински Център и Клиниката за трансплантация на костен мозък, предлагат автоложна и алогенна трансплантация, като засвидетелстват висококвалифицирано медицинско обслужване на пациентите си, благодарение на своите професионалисти, специалицирали в съответните дисциплини и терапии. В Анадолския Медицински Център се осъществява диагностика и наблюдение на раковото образувание на молекулярно ниво. Благодарение на Поточната цитометрия и PCR (полимеразна реакция), както диагностиката, така и наблюдението на раковото образувание на молекулярно ниво способства за неговото по-ефикасно лечение. Генерирайки молекулярния рисков профил на пациента, ние можем да изберем най-доброто лечение за всеки отделен случай.

Центърът за Трансплантация на костен мозък включва:
• Отделение за пациенти,
• Извънболнично отделение,
• Лаборатория за хемипареза,
• Лаборатория за криосъхранение и вземане на стволови клетки,
• Лаборатория за поточна цитометрия и молекулярна хематология,
• HLA Лаборатория,

Разположено на два етажа, Отделението по Трансплантация на костен мозък (Стволови клетки) разполага с капацитет от 22 легла. Просторните стаи, напълно оборудвани с НЕРА филтри предоставят на пациентите възможно най-добрия физически и душевен комфорт. Рискът от инфекции е напълно минимизиран, благодарение наличието на НЕРА филтри в коридорите и кабинетите на медицинските сестри. НЕРА филтрите в отделенията предоставят възможност на пациентите да се разхождат извън болничните стаи. Проектирани по специална технология, болнични легла са комфортни, стаите са оборудване с музикална система, кабелна телевизия и безжична интернет връзка. Центърът разполага с отделен вход за пациенти, които се подлагат на костно-мозъчна трансплантация.

Пациентите, които кандидатстват за костно-мозъчна трансплантация първо трябва да предоставят пълна документация от епикризи, лабораторни изследвания, резултати от образни и патологични изследвания на английски или на турски език.
Ние правим нови цялостни изследвания, последвани от щателен физически преглед. Окончателното решение за осъществяване на трансплантацията се взема след внимателно обсъждане на всички подробности заедно с пациента. 

Трубеам


Какво е трубеам?
Трубеам е един от най новите и съвременни уреди, който от 1950 година насам използва помоща на ускоряваща линеерна технология. През декември 2009 година се представя за ползване от страна на фирмата Вариан за използване от страна на болните с одобрение на ФДА Америка . През 2010 година започва бързото и внедрение по целия свят. Уредът има два различни модела. Това са Трубеам и Трубеам Стх. Трубеам Стх много успешно прави стереотактична радиотерапия благодарение на листен колиматор със специален дизайн.

Кои лечения могат да се правят с помоща на Трубеам?
С помоща на моделите Трубеам и Трубеам Стх се осъществява много комплексни технологии на лечение с един уред. С помоща на фотонните и електронни енергии които са в различна степен, много лесно се достига до всички области на тялото. Специално в радиотерапията на подвижните органи като панкреаса, белия дроб, простатите и гърдите, синхронизирайки прилаганата доза с получените образи се осъществява проследяване на тумора в реално време. Главните лечебни техники осъществявани с помоща на Трубеам и Трубеам Стх са посочени надолу:
-3Д Конформална Радиотерапия (3DCRT)
-Радиотерапия с регулираем интензитет (IMRT)
-Радиотерапия с визуално насочване (IGRT)
-Стереотактична Радиотерапия (SRS)
-Стереотактична Радиотерапия на тяло (SBRT)
-Рапични Аркове;
-Фотонни облъчвания на цялото тяло и частично;
-Електронни облъчвания на цялото тяло;

Каква е работната система на технологията?

Трубеам, въртейки се около болния показва определените дози на облъчване на болния по определените при заплануването пунктове. Облъчването се извършва изпращайки лъчите директно и чувствително върху целта-туморните клетки като специалната за уреда Рапид арк технология и едновременно туморно изследване се събират в същия уред. Системата за проследяване на дишането заедно с помоща на визуалната система дават на лицето лечител сведения за областта която лекува.
Характеристика на системата и какви са долупосочените и предимства?
1. Продължителността на лечението се намалява до 50%. С помоща на функцията Flattening Filter Free (FFF) скоростта на дозата при висока енергия се увеличава 4 пъти, при ниска енергия - 2 пъти и осигурява лечение на болния в по кратки срокове. по този начин времето за лечение може да се намали до 2-4 минути.

2. Уредът е напълно дигитален със средството за позициаране, Умното автоматизиране, визуалните и лечебни части.
3. С качеството си Gated Rapicarc уредът синхронирано с дишането на болния осъществява облъчването.
4. С чувствителност в милиметрични размери, давайки облъчване на тумора, със същата чувствителност успява да запази здравите клетки около него.
5. Един от редките уреди в който на същата платформа, едновременно могат да се извършват много лечебни процедури.

Надеждно лечебно средство ли е?
При наличните радиотерапични уреди е един от най надежните. По време на лечението системата в срокове по къси от секунда постоянно прави проверки по достоверността и осигурява правилното определяне на изоцентъра, или по друг начин названо центърът на полето на лекуване.
По време на лечението болното лице какво чувствува? Будно ли е?
Болното лице е будно. Изисква се болният да лежи неподвижно в определеното по рано положение. Според полето на лечение се осигурява неподвижност на областтс на лечение.
Кога болният може да се върне в нормалния дневен живот?
Не е лечение изменящо нормалния ритъм на живот на болния. Начин на лечение на крак е. Болното лице след като приеме определеното за този ден лечение може да продължи нормалния си живот.
Каква е точката оцъщестбябаща различие в системата?
С помоща на системата, както в Cyberknife едновременно ще може да се следи и туморът. Осъществявайки високи дози, в късо време ще може да свърщи лечението на болния. Ще се осигури милиметрична точност на лечението. Всичи лечебни технологии едновременно ще могат да се осъществат със същия уред.Контакти

АНАДОЛУ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 128
Телефон: 032511592
GSM: 0878601419
Интернет сайт: www.anadolubg.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Пловдив-град

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Денонощна аптека Мальовица

Денонощна аптека Мальовица, Пловдив

Аптека Мальовица, град Пловдив, бул. Васил Априлов 68 е един от лидерите в аптечния бранш. Извършва търговия с готови лекарствени средства. Предлага всичко необходимо за вашето здраве - широк спектър

Регистър на здравеопазването

ЕТ Д-р Недка Стайкова-Стоянова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, Пловдив

Д-р Недка Стайкова-Стоянова е практикуващ лекар - извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град Пловдив, ул. Гергана № 7, ДКЦ ІV, ет. 1. Специалист с дългого