Регистър на здравеопазването

акушерство и гинекология търговище | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "акушерство и гинекология търговище"

акушерство и гинекология търговище | Регистър на здравеопазването

Регистър на здравеопазването

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение -Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.