Регистър на здравеопазването

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ, Град София - ОБЗР

акурат консулт софия

акурат консулт софия, служба по трудова медицина, стм акурат консулт

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ
ОБЗР

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ

 

АКУРАТ КОНСУЛТ предлага изпълнението на функциите и задачите на ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА във връзка с чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

При изпълнението на основните функции органът за безопасност и здраве при работа :

 

 • Организира и участва в разработването на вътрешни правила във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове
 • Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите
 • Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя
 • Предприема мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия
 • Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа
 • Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм
 • Подпомага осъществяването и участват в социалния диалог между партньорите в предприятието
 • Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд
 • Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация
 • Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, РИОКОЗ и районните инспекции по труда.

 

Цените са в зависимост от спецификата на предприятието и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина към АКУРАТ КОНСУЛТ ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

 

Контакти

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ

Град София, Община Столична, ул. Панайот Волов 31 Б, офис10
Телефон: 029434126
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом