Регистър на здравеопазването

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ, Град София - ОБЗР

акурат консулт софия

акурат консулт софия, служба по трудова медицина, стм акурат консулт

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ
ОБЗР

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ

 

АКУРАТ КОНСУЛТ предлага изпълнението на функциите и задачите на ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА във връзка с чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

При изпълнението на основните функции органът за безопасност и здраве при работа :

 

 • Организира и участва в разработването на вътрешни правила във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове
 • Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите
 • Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя
 • Предприема мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия
 • Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа
 • Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм
 • Подпомага осъществяването и участват в социалния диалог между партньорите в предприятието
 • Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд
 • Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация
 • Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, РИОКОЗ и районните инспекции по труда.

 

Цените са в зависимост от спецификата на предприятието и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина към АКУРАТ КОНСУЛТ ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

 

Контакти

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ

Град София, Община Столична, ул. Панайот Волов 31 Б, офис10
Телефон: 029434126
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени