Регистър на здравеопазването

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ, Град София - ОБЗР

акурат консулт софия

акурат консулт софия, служба по трудова медицина, стм акурат консулт

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ
ОБЗР

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ

 

АКУРАТ КОНСУЛТ предлага изпълнението на функциите и задачите на ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА във връзка с чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

При изпълнението на основните функции органът за безопасност и здраве при работа :

 

 • Организира и участва в разработването на вътрешни правила във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове
 • Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите
 • Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя
 • Предприема мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия
 • Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа
 • Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм
 • Подпомага осъществяването и участват в социалния диалог между партньорите в предприятието
 • Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд
 • Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация
 • Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, РИОКОЗ и районните инспекции по труда.

 

Цените са в зависимост от спецификата на предприятието и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина към АКУРАТ КОНСУЛТ ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

 

Контакти

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ

Град София, Община Столична, ул. Плиска 9
Телефон: 029434126
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм