Регистър на здравеопазването

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ, Град София - ОБЗР

акурат консулт софия

акурат консулт софия, служба по трудова медицина, стм акурат консулт

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ
ОБЗР

АКУРАТ КОНСУЛТ - СТМ

 

АКУРАТ КОНСУЛТ предлага изпълнението на функциите и задачите на ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА във връзка с чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

При изпълнението на основните функции органът за безопасност и здраве при работа :

 

 • Организира и участва в разработването на вътрешни правила във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове
 • Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите
 • Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя
 • Предприема мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия
 • Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа
 • Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм
 • Подпомага осъществяването и участват в социалния диалог между партньорите в предприятието
 • Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд
 • Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация
 • Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, РИОКОЗ и районните инспекции по труда.

 

Цените са в зависимост от спецификата на предприятието и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина към АКУРАТ КОНСУЛТ ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

 

Контакти

Къща Aпартамент

Град София, Община Столична, ул. Плиска 9
Телефон: 029434126
Интернет сайт: acuratconsult.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод